ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА
Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020
Позив за достављање пројектних предлога: Други
Апликација бр.: 38
Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-2 потписан 29.12.2020
Назив пројекта: Успостављање система одрживог управљања крупним отпадом на територији градова Ужица и Тузлa- BWL
Специфични циљ: СО 2.1: Унапређење одрживог планирања у области животне средине и подстицање биодиверзитета
Резултат: Р 2.1.1: Ефикасност јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом и отпадним водама побољшана је кроз заједничке иницијативе са обе стране границе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта (€): ЕУ допринос (€)

 

€  576,664.52 €  478,631.55

83%

Корисници средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Јавно комунално предузеће Регионална депонија Дубоко, Ужице БиХ

·         Јавно комунално предузеће Комуналац, Тузла;

·         Центар за екологију и енергију, Тузла.

 

Подручје реализације: СРБ: БиХ:
Република Србија, Западна Србија, Златиборски крај, Град Ужице Босна и Херцеговина, североисточна БиХ, Тузлански кантон, Град Тузла
Циљне групе пројекта: ЦГ1: 140 теренских координатора из локалних заједница два града

ЦГ2: 12 запослених у два ЈКП;

ЦГ3: 10 запослених у две градске самоуправе.

Датум почетка и трајање пројекта: 01. март 2021, 18 месеци
Општи циљ пројекта: Допринос унапређењу одрживог планирања заштите животне средине на прекограничном подручју Републике Србије – Босне и Херцеговине.
Специфични циљеви пројекта: Побољшана ефикасност јавних услуга у области управљања отпадом, успостављањем система одрживог управљања кабастим отпадом, на територијама градова Ужица и Тузле
Активности и резултати пројекта

 

Р1: Успостављени технички предуслови за одвојено сакупљање и даљи третман кабастог отпада на територијама Ужица и Тузле.

 Р2: Повећани кадровски капацитети 2 локалне заједнице за третман кабастог отпада.

 Р3: На територијама два града нема дивљих депонија кабастог отпада.

Р4: Две локалне заједнице информисане о новооснованом концепту третмана кабастог отпада и активно у њему учествују.

А1.1: Израда плана распореда и постављање контејнера за одвојено прикупљање кабастог отпада.

 А1.2: Успостављање 2 рециклажна дворишта на површинама 2 депоније.

 А1.3: Израда плана и програма који се односе на преузимање кабастог отпада од стране два ЈКП.

А1.4: Куповина  опреме за руковање кабастим отпадом и две посебне машине за сечење кабастим отпада.

А2.1: Израда програма и реализација обука за запослене у јавним комуналним предузећима

А2.2: Реализација обука за запослене у релевантним градским управама

А2.3: Реализација студијског путовања у ЕУ са примером добре праксе у околном окружењу.

А3.1: Мапирање и рашчишћавање 8 дивљих депонија кабастог отпада у 2 града

А3.2: Успостављање мреже координатора и едуковање кординатора  из локалних заједница.

А3.3: Спровођење редовног надзора рашчишћених локација. А4.1: Реализација 40 инфо-састанака у локалним заједницама два града

А4.2: Концептуализација и реализација 2 медијске кампање

А4.3: Реализација 3 пројектне конференције у два града.