Оперативна структура(е) треба да буду успостављена од стране ИПА III корисника како би спровели и управљали помоћу ИПА III (Члан 10, Правилник о спровођењу ИПА III).

Оперативне структуре унутар ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2021-2027 су:

Република Србија Босна и Херцеговина
ИПА Управљачко тело  Структуре Програма
Влада Републике Србије

Министарство за европске интеграције

 Немањина 34

 11000 Београд, Србија

 

Дирекција за европске интеграције

Ђоке Мазалића 5

71000 Сарајево, БИХ

Посредничко тело за финансијско управљање (ПТФУ)    Контролно тело
Влада Републике Србије

Министарство финансија

 Сектор за уговарање и финансирање Програма из средстава Европске уније

Сремска 3-5, 11 000 Београд

Министарство финансија и трезора БиХ

Сектор за финансирање програма и пројеката помоци Европске уније

Трг БиХ 1

71000 Сарајево

 

Структуре и овлашћења

 

    У управљању програмима прекограничне сарадње код корисника ИПА III учествују следеће структуре:

    (а) НИПАK земаља које учествују у програму прекограничне сарадње и, где је применљиво, координатори територијалне сарадње, који су заједно одговорни за осигуравање да циљеви наведени у предложеним Програмима прекограничне сарадње буду усаглашени са циљевима у ИПА III оквиру програмирања;

    (б) НАО и Структура управљања водећег корисника ИПА III када се Програм прекограничне сарадње спроводи у индиректном управљању;

    (в) Структуре прекограничне сарадње у свим учесницима корисницима ИПА-а који ће блиско сарађивати у програмирању и спровођењу релевантног Програма прекограничне сарадње. У случају индиректног управљања, структура прекограничне сарадње код водећег корисника ИПА III обављаће задатке Управног тела. Управно тело ће одредити Међуорганизације.

    (г) Ревизорски орган како је наведено у члану 10(1), тачка (е), када се Програм прекограничне сарадње спроводи у неизравном управљању с корисником ИПА III.

    Корисници ИПА III и земље под Европским инструментом за суседство које учествују у Програму прекограничне сарадње успоставиће Заједнички надзорни одбор који ће обављати улогу секторског мониторинг одбора како је наведено у члану 19.

    Треба успоставити Заједнички технички секретаријат како би помогао Комисији, оперативним структурама и Заједничком надзорном одбору.

    Оперативна структура је одговорна за имплементацију, информисање и видљивост, праћење и извештавање о Програмима, као и евалуацију истих када је потребно, у складу са принципима здравог финансијског управљања, и за осигурање законитости и регуларности трошкова насталих током спровођења Програма под његовом одговорношћу.