Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 50 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-3…

Успостављање система одрживог управљања крупним отпадом на територији градова Ужица и Тузлa- BWL

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 38 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-2…

Нула отпада

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 50 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-1…

Прекогранична мрежа природног наслеђа – CBC Nature NET

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 106 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-5…

"Предграђа рециклирају“ – успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 66 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-9…

Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 52 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-8…

(English) Solid Waste Management Upgrading

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 22 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-7…

Очување јединственог биодиверзитета у подручју долине реке Дрине

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 15 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-6…

Систем одбране од поплава у пограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина

Преглед пројекта Програм: PPС СРБ-БиХ 2007-2013 Позив за достављање предлога пројеката: Трећи позив Број апликације: 11 Број…

Бели спорт и заједничко културно-историјско наслеђе 19. века као туристичка понуда општина Рудо и Прибој

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 102 Број уговора 48-00-00046/2016-28-3…

Музејске приче

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 85   48-00-00046/2016-28-2…

Нови живот неолитског наслеђа у признатим природним подручјима је од великог значаја – NeoLIFE

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 65 Број уговора 48-00-00046/2016-28-1потписан12/29/2018 Назив…

Друштвена интеграција кроз параспорт – Parainspired!

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 29 Број уговора 48-00-00046/2016-28-4…

Млади-најзначајнија покретачка снага региона

Мера 1.2 - Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.   Назив…

Унапређење конкурентости малих и средњих предузећа и јачање међународних веза у металској индустрији-ЕУМЕТАЛ2

Мера 1.1:  - Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса   Назив…

Пчеларство-активност за будућност

Мера 1.2 - Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.   Назив…

Е – 761 Сусретања

Мера 1.2 - Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.   Назив…

Хитан одговор-САДА

Мера 1.2 - Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса   Назив…

Прогнозно извештајни систем у пољопривреди прекограничног региона

Мера 1.1: - Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса Назив…

Eko centar Prijepolje – Čajniče

Mera 1.2: Prekogranične inicijative usmerene na razmenu ljudi i ideja sa ciljem poboljšanja saradnje stručne javnosti i građanskog društva   Naziv projekta: Eko centar Prijepolje – Čajniče Budžet:   Vrednost…

Multimedija u školama – naša veza sa svetom

Mera I.2 - Prekogranične inicijative namenjene podsticanju razmene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.   Naziv projekta:  Multimedija u školama – naša veza sa svetom Budžet projekta:   Vrednost…

Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Мера 1.1:  - Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса Назив…

Novi odnosi u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine

Mera I.2: Prekogranične inicijative namenjene podsticanju razmene ljudi i ideja u cilju unapređenja profesionalne i saradnje NVO sektora.   Naziv projekta:  Novi odnosi u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine   Budžet…

Мудро коришћење заједничких природних ресурса-пут ка одрживости прекограничног региона Србија-БИХ

Мера 1.2 - Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.   Назив…

Јачање професионалне едукације одраслих у руралним срединама

Мера 1.1:  - Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса Назив…