ENHANCE – Подршка за унапређење конкурентности и запошљавања

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Други позив Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-13…

Подршка успостављању и унапређењу механизама за подршку самозапошљавању кроз сарадњу иновативних локалних заједница и нових предузећа у прекограничном подручју - СИСТЕМ

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Други позив Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-12…

Премошћавање

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 01 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-11…

Јачање перспектива запошљавања у сектору за спорт особа са потешкоћама - СТЕПин

PREGLED PROJEKTA Program: PPS SRB-BiH 2014-2020 Poziv za dostavљање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 56 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-10 потписан…

Заједно у образовању за запошљивост и запошљавање (3Е)

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 3 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-8…

Побољшана спремност за ванредне ситуације и координирани одговор у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 43 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-3…

Унапређење управљања системом заштите од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 3 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-4…

Побољшање запошљивости људи из осетљивих група пружањем нових знања и вештина

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 23 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-7…

Јачање капацитета институција заштите и спашавања

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 11 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-6…

Здрави и сигурни гастрономски производи као потенцијал за запошљавање

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 07 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-5…

Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 50 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-3…

Успостављање система одрживог управљања крупним отпадом на територији градова Ужица и Тузлa- BWL

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 38 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-2…

Нула отпада

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Други Апликација бр.: 50 Уговор бр. 48-00-00080/2019-28-1…

Прекогранична мрежа природног наслеђа – CBC Nature NET

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 106 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-5…

"Предграђа рециклирају“ – успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 66 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-9…

Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 52 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-8…

(English) Solid Waste Management Upgrading

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 22 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-7…

Очување јединственог биодиверзитета у подручју долине реке Дрине

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТА Програм: ППС СРБ-БиХ 2014-2020 Позив за достављање пројектних предлога: Први Апликација бр.: 15 Уговор бр. 48-00-00046/2016-28-6…

Систем одбране од поплава у пограничном подручју Србија-Босна и Херцеговина

Преглед пројекта Програм: PPС СРБ-БиХ 2007-2013 Позив за достављање предлога пројеката: Трећи позив Број апликације: 11 Број…

Бели спорт и заједничко културно-историјско наслеђе 19. века као туристичка понуда општина Рудо и Прибој

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 102 Број уговора 48-00-00046/2016-28-3…

Музејске приче

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 85   48-00-00046/2016-28-2…

Нови живот неолитског наслеђа у признатим природним подручјима је од великог значаја – NeoLIFE

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 65 Број уговора 48-00-00046/2016-28-1потписан12/29/2018 Назив…

Друштвена интеграција кроз параспорт – Parainspired!

Преглед пројекта Програм: ППС СРБ-БИХ 2014-2020 Позив за достављање предлога пројеката: Први Број апликације: 29 Број уговора 48-00-00046/2016-28-4…

Млади-најзначајнија покретачка снага региона

Мера 1.2 - Прекограничне иницијативе намењене подстицању размене људи и идеја у циљу унапређења професионалне и сарадње НВО сектора.   Назив…

Унапређење конкурентости малих и средњих предузећа и јачање међународних веза у металској индустрији-ЕУМЕТАЛ2

Мера 1.1:  - Унапређење продуктивности И компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса   Назив…