Kreirane GIS mape u okviru projekta „Opštine sa nula otpada”

,
Nakon sprovođenja niza aktivnosti u okviru projekta „Opštine sa nula otpada” uspješno je izvršeno  mapiranje divljih deponija u 6 opština, te razvijen GIS sistem praćenja njihovih lokacija. Aktivnost se sastojala od razvoja…

Evropska komisija usvojila Programski dokument za IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za finansijsku perspektivu 2021-2027.

,
U cilju obezbjeđivanja realizacije Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, usvojena je višegodišnja odluka o finansiranju Programa, koja čini višegodišnji program rada za period  2021-2027.   Višegodišnji…

OBJAVLJENI ODGOVORI NA ČESTO POSTAVLJANA PITANJA POVODOM OBJAVE TREĆEG POZIVA

,
Odgovori na pitanja postavljena Ugovornom tеlu u vezi sa Trećim pozivom za podnošenje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 su objavljeni. Odgovore možete  preuzeti o…

Registracija za informativnu sesiju

,
Povodom nedavno objavljenog Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina  2014-2020 u okviru IPA II finansijske perspektive, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor…

Informativna sesija i Forum za podsticanje partnerstava povodom objave Trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014-2020

, ,
Obaveštavamo sve zainteresovane da će Informativna sesija i Forum za podsticanje partnerstava  povodom objave Trećeg poziva za podnošenje projektnih prijedloga biti organizovani 21. marta 2022. godine  Događaj se organizuje…

Konferencija povodom otvaranja Trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata

, ,
Obaveštavamo sve zainteresovane da će Konferencija povodom otvaranja Trećeg poziva za podnošenje prijedloga  projekata biti održana 18.marta 2022. godine u 12 časova. Događaj se organizuje u cilju promocije Trećeg poziva. Onlajn…

Najava događaja Treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

,
Povodom nedavno objavljenog Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 u okviru IPA II finansijske perspektive, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za…

Konkurs za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata

,
Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno tijelo objavljuje konkurs za angažovanje ocjenjivača prijedloga projekata primljenih u okviru: Trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata Programa prekogranične…

15 modula biće dostupno u okviru online edukacije na dvije STEPin platforme

,
Jedna od aktivnosti STEPin projekta je i organizacija online edukacije, koja je posebno kreirana za potrebe jačanja perspektiva zapošljivosti u sektoru za sport osoba s poteškoćama, a za prekogranično područje Bosne i Hercegovine i Srbije…

Opremom za spašavanje sa visine dodatno unapređena vatrogasna jedinica Rogatica

,
Unapređenje sistema zaštite od požara u prekograničnom području BiH i Srbije, inicirano istoimenim projektom realizuje se po predviđenom planu aktivnosti. Sprovedene su obuke, nabavljena  oprema, izrađen plan zaštite od požara,…

Plan rada za objavu Trećeg poziva za IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija objavilo je Plan rada u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 za pripremu objave Trećeg poziva.   Plan…

Premošćavanje

,
Kako bi prevazišli zajednički problem tj nedostatak kvalifikovanog i dobro obučenog osoblja u turističkoj privredi, Udruženje Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Ekonomska škola Užice i Privredna komora Kantona Sarajevo pristupili…

Nove mogućnosti zapošljavanja kroz projekat SYSTEM

,
Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), kao i sa opštinama Sremska Mitrovica i Loznica realizuju projekat SYSTEM sa ciljem da povećaju mogućnosti zapošljavanja kroz zajedničke…

Unaprjeđenje upravljanja sistemom zaštite od požara u prekograničnom području BiH i Srbije

,
Projekat promoviše bolju saradnju između različitih aktera, inovativan je za oba partnera i uključuje razmjenu najboljih praksi u prekograničnom području. Sprovođenjem ovog projekta doprinijeće se koordinaciji i saradnji u prekograničnom…

Bajina Bašta lider u upravljanju čvrstim otpadom

,
Kako se projekat "Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim područjima Bajine Bašte, Višegrada i Han Pijeska" bliži kraju sve su jasniji pokazatelji direktnog uticaja koji je postignut sprovođenjem projektnih aktivnosti. Opština…

3E-Zajedno u obrazovanju za zapošljivost i zapošljavanje

,
Grad Šabac i Grad Visoko, pokušaće da projektom 3E doprinesu smanjenju nedostatka radne snage u metalnoj industriji na području oba grada. Partneri na projektu pružiće podršku zapošljavanju i povećanju mogućnosti zapošljavanja na…

Konferencija o budućnosti Evrope: A vivid Europe from below - Local authorities in the Western Balkan and their vision of a future Europe

,
POZIVNICA Konferencija o budućnosti Evrope: A vivid Europe from below - Lokalne uprave na zapadnom Balkanu i njihova vizija Evrope u budućnosti biće održana ONLAJN u ponedjeljak, 14. juna 2021. | 10:00 - 12:00.  Pridružite nam…

Održana početna konferencija  projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“

,
Početna konferencija  projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“  održana je  u  petak, 28. maja 2021. godine, sa početkom u 12 časova u hotelu „Srem“ u…

Radionice za Pripremu prijedloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

,
Operativne strukture Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 organizuju on-line radionice na temu Priprema prijedloga projekata. Radionice se organizuju u dva termina: aprila 2021. od 9:00 do 16:15 sati…

Očuvanje biodiverziteta je najvažnije nasleđe budućih generacija

,
Početkom godine uspešno je završena realizacija projekta "SAVE" koji je imao za cilj očuvanje biodiverziteta u slivu reke Drine sa naglaskom na zaštiti Pančićeve omotike. Projekat je okupio eminentne stručnjake iz oblasti zaštite…

U OKVIRU DRUGOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA UGOVORENA TRI PROJEKATA

,
U okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020, ugovorena su tri projekta do sada. Projekti imaju za cilj unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine…

Objavljen treći poziv u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020)

,
Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020) Referentna objava: EuropeAid/170435/DD/ACT/BA Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program…

Sedma Nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji

,
Sedma Nacionalna konferencija o prekograničnoj saradnji, koju Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije tradicionalno organizuje svake dve godine, biće održana u Beogradu, 11. decembra, sa početkom u 10 časova. Zbog epidemiološke…

Istraživanje radi procene efekata sprovodjenja Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina

,
Kako bi procenili efekte sprovodjenja IPA II Programa prekogranične saradnje, sprovodi se istraživanje u vezi sa njihovom primenom između 2014. i 2019 godine. Cilj istraživanja je davanje preporuka i podrške u pripremi buduće IPA III…

Završeno uređenje pešačkih staza u Srbiji

,
U okviru projekta „Prekogranična mreža prirodnog nasljeđa - CBC Nature NET“ uspješno je realizovana aktivnost - uređenje edukativnih pješačkih staza, koja predstavlja direktnu podršku razvoju zelenih i održivih turističkih atrakcija…