Šesnaest predstavnika iz različitih sektora, uključujući organizacije turizma, turističke operatere i poslovne subjekte u turističkoj industriji, zajedno sa članovima tima projekta “Open-Air Everywhere ” iz Srbije i Bosne i Hercegovine, aktivno učestvuju na ITB sajmu turizma, koji se održava od 5. do 7. marta 2024. godine u Berlinu.

ITB sajam turizma predstavlja vodeći svetski sajam sa oko 10.000 izlagača iz preko 180 zemalja i regiona. Ovaj događaj predstavlja ključnu platformu na kojoj gradovi, turistički operatori, razvojni programeri sistema za rezervacije, avio-kompanije, hoteli i drugi subjekti iz turizma predstavljaju sebe i svoje usluge. Prepoznat je kao značajan centar unutar turističke industrije, koji značajno utiče na turistička iskustva širom sveta.

Za učesnike iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ovaj događaj pruža nezamenjivu priliku da predstave svoje poslove i usluge raznolikoj publici ITB gostiju i posetilaca. Osim toga, omogućava umrežanje i organizaciju B2B sastanaka sa potencijalnim poslovnim partnerima.

Važno je napomenuti da učesnici koriste ovu platformu kako bi istakli rezultate i aktivnosti projekta “Open-Air Everywhere “, naglašavajući koncept otvorenog turizma i zajedničke lokacije prekogranične saradnje u oba pomenuta države.