English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli

Užice nastavlja sa aktivnostima primarne selekcije otpada

Kamion

Ukupno 14 direktora osnovnih i srednjih škola, direktorka JKP Bioktoš, upravnik Deponije Duboko, Direktor RRA Zlatibor, članice Veća, nastavnica biologije OŠ Stari Grad, menadžer SWL projekta su održali sastanak u organizaciji gradskog veća Užica. Cilj sastanka je bio  da se razmene iskustva i predlože mere za očuvanje i unapređenje postignuća projekta „Uspostavlјanje sistema primarne selekcije

»

Završna prezentacija projektnih rezultata

U nameri da se svim akterima projekta prezentuju rezultati do kojih se došlo tokom 15 meseci njegove realizacije, projektni tim je 13. maja organizovao sastanak na ovu temu, u prostorijama Tehničke škole u Užicu. Sastanku su prisustvovali predstavnici užičkih škola (direktori i nastavnici biologije), uključenih u realizaciju projekta; zatim članovi gradskog veća Grada Užica, zaduženi

»

Završetak projekta

Realizacijom 14. sastanka Projektnog tima iz Užica i eksternom monitoring posetom, krajem aprila meseca, formalno je završen projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“. Tokom 15 meseci trajanja, sprovedeno je više različitih vrsta aktivnosti, među kojima se izdvajaju edukativne i one tehničkog karaktera. Edukativne su bile usmerene na učenike, zaposlene

»

Treća emisija serijala Primarna selekcija otpada u školama

U poslednjem mesecu projektnih aktivnosti uradili smo, treću u nizu i ujedno poslednju emisiju serijala o primarnoj selekciji otpada u školama, u cilju promocije ovog procesa i doprinosa njegovom opstanku u budućem periodu. Emisija obrađuje različite aspekte projektnih aktivnosti, sa posebnim akcentom na ukupne količine selektovanog otpada i pozitivne efekte koji iz toga proizilaze –

»

Evaluacija projekta u toku

Dvodnevnom posetom Užicu, krajem prošle nedelje, započeo je posao evaluacije rezultata i dostignuća našeg projekta, koji realizuje Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) iz Beograda. Evaluacija ima za cilj da sagleda projektne rezultate, oceni efikasnost i efektivnost njihovog ispunjenja, proceni mogućnosti održivosti projekta nakon njegovog završetka i da preporuke za unapređenje procesa koji je ovim

»

Novi korisnici projekta u Užicu!

Zahvaljujući nesumnjivoj aktuelnosti teme i sveprisutnoj potrebi za adekvatnijim odnosom prema komunalnom otpadu, rezultati uvođenja primarne selekcije otpada u školama su sve vidljiviji, a pozitivne reakcije sve brojnije. Kao rezultat toga, projektu su se u prethodnom mesecu priključila 4 nova korisnika. Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“, Crveni krst Užice, Dečiji vrtić „Poletarac“ i

»

Završna konferencija u Tuzli

Nakon punih 13 meseci realizacije, projekat se polako privodi kraju, a svečana konferencija povodom njegovog završetka održana je 21. marta u Hotelu „Tuzla“ u ovom gradu severoistočne Bosne i Hercegovine.  Bila je to prilika da se učesnicima i zainteresovanoj javnosti, predoče najznačajniji efekti i rezultati projekta, što je i urađeno od strane samih aktera. Učesnicima

»

Najava završne konferencije u Tuzli

Nakon punih 13 meseci realizacije, projekat se polako privodi kraju, a svečana konferencija povodom njegovog završetka biće održana 21. marta u Hotelu “Tuzla” u ovom gradu severoistočne Bosne i Hercegovine. Biće to prilika da se učesnicima i zainteresovanoj javnosti, predoče najznačajniji efekti i rezultati projekta, što će uraditi sami njegovi akteri. Učesnicima skupa će se

»

Uključivanje novih korisnika u Užicu

Dom učenika srednjih škola Užice priključio se aktivnostima našeg projekta, tokom januara meseca 2014. Sa smeštajnim kapacitetom od 130 učenika koji pohađaju neku od 7 užičkih srednjih škola, već uključenih u projekat od samog početka, Dom u Koštici uzima ravnopravno učešće u projektu, doprinoseći ispunjenju zacrtanih ciljeva. Svakako jedan od najvažnijih jeste kontinuirana edukacija učenika,

»

Đački dnevnik sa eko-kampa “Tuzla 2014”

Poslednji dаn kаmpа, 12. jаnuаr 2014. Petog, i nа nаšu veliku žаlost, poslednjeg dаnа eko kаmpа, odmаh posle doručkа, usledilа je prezentаcijа menаdžerа projektа, Milošа Rodojevićа o  tretmаnа  otpаdа u Belgiji. Sаznаli smo dа postoje regije koje uopšte nemаju deponije, već se sаv otpаd nа rаzličite nаčine reciklirа ili spаljuje uz proizvodnju energije. Nаkon zаvršenog

»

PISMO UŽIČANIMA

PISMO UŽIČANIMA Utorak, 14. januar 2014. „Taj mali grad gdje su problemi veći nego kod nas u Tuzli. U ovom gradu gdјe su ljudi veliki, ne po fizičkom izgledu već po ljudskosti i ljepoti. To je grad, po prijateljstvu i poštovanju drugih naroda i kulture, jedan od najvećih u Srbiji, pa čak i u našoj

»

Užički srednjoškolci otputovali na eko-kamp

Dаnаs u 08:00 čаsovа, ekspedicijа od 22 putnikа krenulа je iz Užicа put Ormаnice (opštinа Srebrenik, u Bosni i Hercegovini), kаko bi uzelа učešće nа petodnevnom ekološkom kаmpu koji se reаlizuje zа učenike srednjih školа Užicа i Tuzle, koji su ostvаrili nаjbolje rezultаte nа ekološkim kvizovimа, orgаnizovаnim u 14 školа uključenih u projekаt.   Zаjedničkim

»

NAJAVA EKO KAMP TUZLA 2014

Prema aktivnostima zacrtanim u projektu „Primarna selekcija otpada u osnovnim i srednjim školama u Užicu i Tuzli“ projektni tim sa bosanske strane (JKP Komunalac Tuzla i CEE Tuzla) organizuje eko kamp radnog naziva „EKO KAMP TUZLA 2014“. Učešće na kampu stekli su učenici srednjih škola iz Užica i Tuzle koji su na održanom eko kvizu

»

Ekološki kvizovi u užičkim srednjim školama

U intervalu od 11. do 13. decembra u užičkim srednjim školama održani su ekološki kvizovi o reciklaži i primarnoj selekciji otpada, sa ciljem da se uporede znanja učenika stečena na ekološkim sekcijama i da se najbolji među njima kvalifikuju za učešće na ekološkom kampu „Tuzla 2014.“, čija se realizacija planira u periodu od 08. do

»

Sproveden 1. monitoring primarne selekcije u užičkim školama

U sklopu projektnih aktivnosti realizovane su monitoring posete u svih 14 užičkih škola u kojima se realizuje proces primarne selekcije otpada. Monitoring je sproveden u intervalu od 25. novembra do 13. decembra, kojom prilikom je razgovarano sa školskim rukovodstvima, zaposlenim radnicima, voditeljima ekoloških sekcija i đacima, a sve u cilju dobijanja relevantnih informacija sa terena,

»

Promocija projekta na sajmu Lokalne samouprave

Ovogodišnje učešće RRA Zlatibor na sajmu Biznis baza i Lokalne samouprave u hali I Beogradskog sajma iskorišćeno je za prezentaciju našeg projekta širem auditorijumu. Prezentacija je upriličena kao deo panel diskusije pod nazivom „Regionalno upravljanje otpadom u Zlatiborskoj oblasti“ koja je koncipirana kao prilika za razmenu informacija i iskustava, dva postojeća regionalna sistema za upravljanje

»

Druga emisija serijala Primarna selekcija otpada u školama

Prateći realizaciju projektnih aktivnosti uradili smo, drugu u nizu, emisiju u cilju promocije procesa primarne selekcije otpada u školama, tokom koje su predstavljeni dosadašnji rezultati, ostvareni tokom 10 meseci trajanja projekta. Emisija obrađuje različite aspekte projektnih aktivnosti, počev od ekološkog kampa za osnovce koji je uspešno realizovan na Tari, preko svakodnevnog funkcionisanja procesa prikupljanja i odvoženja

»

Naš projekat prepoznat kao primer dobre prakse u magazinu „Yellow&Blue”

U okviru publikacije Regionalnog programa EU za podršku projektima prekogranične saradnje između zemalja Zapadnog Balkana (CBIB+), objavljen je članak o aktivnostima, rezultatima i efektima projekta „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli (SWL)“, koji predstavlja primer dobre prakse i inovativnosti na području prekogranične saradnje. Članak možete pogledati ovde.

»

Prvi rezultati primarne selekcije otpada u užičkim školama

Nakon 4 meseca kako je uveden sistem primarne selekcije otpada u školama u Užicu, u prilici smo da objavimo prve fazne rezultate koji ovaj proces i kvantitativno opisuju. Naime, od trenutka kada su prve kante postavljene u školama (polovina maja), preko nabavke kamiona (avgust) i njegovog stavljanja u pogon, pa sve do nabavke i postavljanja

»

Kamion autopodizač stigao u Užice

Nakon višemesečne procedure javne nabavke, u Užice je stigao kamion autopodizač, namenjen za transport kontejnera od 5 i 7 m³ koji će se puniti otpadom iz 14 užičkih škola koje učestvuju u projektu uvođenja primarne selekcije otpada. Na ovaj način su kompletirani infrastrukturni preduslovi da sistem u potpunosti zaživi i to na samom početku nove

»

Kontejneri ispred užičkih škola

Sa početkom nove školske godine, užičke osnovne i srednje škole dobile su po jedan čelični kontejner za odlaganje otpada, koji se prikuplja putem plastičnih kanti postavljenih unutar školskih objekata. Na ovaj način se obezbeđuje skladištenje prikupljenih sirovina do trenutka dok se kontejneri ne napune, kada će ih preuzimati JKP Duboko i specijalnim kamionom, koji je

»

Đački dnevnik sa eko-kampa na Tari

Poslednji dan eko-kampa, 25. avgust 2013. Jutro smo započeli prezentacijom „Pozitivna iskustva u primarnoj selekciji otpada u Belgiji“ (Miloš Radojević, RRA), u kojoj smo videli dobre primere i shvatili da se sve državne strukture, čak i zakonski, moraju uklјučiti u ovaj proces, kao i da je bitno konstantno podizanje ekološke svesti od najmlađeg uzrasta. Potom

»

Najava eko-kampa na Tari

Od 21. – 25. avgusta 2013. će biti organiziran Eko-kamp za 28 učenika iz 14 osnovnih škola iz Užica i Tuzle (po 2 najbolje plasirana učenika na kvizu u svakoj školi) i 14 nastavnika, iz svake škole po jedan. Predviđeno je da kamp za osnovce bude održan, u hotelu Beli bor na Tari, u Srbiji.

»

Serijal emisija na temu primarne selekcije otpada u školama

Nakon 6 meseci trajanja projekta uradili smo prvu u nizu emisija koje prate projektne aktivnosti, afirmišući proces primarne selekcije i njegove aktere u užičkim školama. Na ovaj način želimo da podelimo rezultate, do kojih smo došli, sa svojim sugrađanima, ali i sa širom društvenom zajednicom  i svim zainteresovanim stranama. Naredne emisije će biti realizovane u

»

Promnotivno-edukativni spot “Može svako, jer je lako”

U okviru promotivno-edukativnih aktivnosti Projekta, završena je izrada video spota koji ima za cilј da promoviše primarnu selekciju otpada u školama dva grada. Namera autora ovog materijala bila je da učenicima, ali i široj društvenoj zajednici približi proces primarne selekcije otpada, objasni njegovu neophodnost i uveri ih da za njegovu primenu nije potrebno ništa drugo

»

Ekološki kvizovi u užičkim i tuzlanskim osnovnim školama

4. juna U Osnovnoj školi „Slobodan Sekulić“ održan je prvi u nizu ekoloških kvizova o reciklaži i primarnoj selekciji otpada, predviđenih za učenike 7 osnovnih škola u Užicu, koji pohađaju ekološke sekcije. Toga dana se takmičilo 12 učenika u 6 parova, kroz kviz koji je osmišlјen u vidu prezentacije, tako da su učenici mogli da

»

Tuzlanski nastavnici u poseti kolegama u Užicu

Prethodnog vikenda Užice su posetili nastavnici iz Tuzle, voditelјi ekoloških sekcija za đake osnovnih i srednjih škola uklјučenih u projekat primarne selekcije. Poseta je rezultat inicijative samih prosvetnih radnika koji su poželeli da se upoznaju sa kolegama iz Užica, pre nego što zajedno odu na Taru, gde je planiran ekološki kamp za učenike osnovnih škola,

»

Preuzete prve količine otpada iz užičkih škola

U petak 31. maja, tehnička služba JKP Duboko je organizovala preuzimanje prvih količina primarno selektovanog otpada iz gradskih škola u Užicu. Prikuplјene količine su uredno preuzete od pomoćnog osoblјa 12 osnovnih i srednjih škola i odvežene u Centar za sekundarnu selekciju otpada Duboko, gde je izvršeno prethodno merenje, a zatim i finalno razvrstavanje prikuplјenih sirovina.

»

Postavljene kante za primarnu selekciju otpada u užičkim školama

U osnovne i srednje škole u Užicu stigle su kante za primarnu selekciju otpada, čime se ovaj proces i praktično uvodi među đake grada na Đetinji. Kante u četiri boje: žuta za pet ambalažu, plava za papir, zelena za limenke i tetrapak i braon za ostali otpad su ravnomerno raspoređene po školskim objektima, u skladu

»

Elektrotehnička i Hemijske škola u Tuzli je spremna za uvođenje odvojenog sakupljanja otpada

U ponedjeljak 13.05.2013 održana je kreativna edukacija nastavnika Elektrotehničke i Hemijske škole, koja je imala za cilj najavu uvođenja odvojenog sakupljanja papira, plastike i aluminijskih limenki. Tom prilikom, pored predavanja, učenici ekološke sekcije prikazali igrokaz “Nije sav otpad smeće“ koji je na kreativan način nastavnike upoznao sa ispravnim načinom odvajanja sekundarnih sirovina. U toku je

»