English
Serbian
Bosnian

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

Common Ideas for a Better Future

Ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, socijalna kohezija i razmena ljudi i ideja. Više detalja ovde

AFRS

Izjava korisnika Više detalja ovde

EUMETAL2

Izjava korisnika Više detalja ovde

CROSS SPA

Izjava korisnika Više detalja ovde

Eno Agri

Izjava korisnika Više detalja ovde

UP.S.TREAM 2

Izjava korisnika Više detalja ovde

EU
 

Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli

Užice nastavlja sa aktivnostima primarne selekcije otpada

Ukupno 14 direktora osnovnih i srednjih škola, click direktorka JKP Bioktoš, visit web upravnik Deponije Duboko, troche Direktor RRA Zlatibor, ?lanice Ve?a, nastavnica biologije OŠ Stari Grad, menadžer SWL projekta su održali sastanak u organizaciji gradskog ve?a Užica. Cilj sastanka je bio  da se razmene iskustva i predlože mere za o?uvanje i unapre?enje postignu?a projekta

»

Završna prezentacija projektnih rezultata

U nameri da se svim akterima projekta prezentuju rezultati do kojih se došlo tokom 15 meseci njegove realizacije, pills projektni tim je 13. maja organizovao sastanak na ovu temu, more about u prostorijama Tehni?ke škole u Užicu. Sastanku su prisustvovali predstavnici uži?kih škola (direktori i nastavnici biologije), check uklju?enih u realizaciju projekta; zatim ?lanovi gradskog

»

Završetak projekta

Realizacijom 14. sastanka Projektnog tima iz Užica i eksternom monitoring posetom, check krajem aprila meseca, formalno je završen projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“. Tokom 15 meseci trajanja, sprovedeno je više razli?itih vrsta aktivnosti, me?u kojima se izdvajaju edukativne i one tehni?kog karaktera. Edukativne su bile usmerene na u?enike,

»

Treća emisija serijala Primarna selekcija otpada u školama

U poslednjem mesecu projektnih aktivnosti uradili smo, drug tre?u u nizu i ujedno poslednju emisiju serijala o primarnoj selekciji otpada u školama, approved u cilju promocije ovog procesa i doprinosa njegovom opstanku u budu?em periodu. Emisija obra?uje razli?ite aspekte projektnih aktivnosti, sa posebnim akcentom na ukupne koli?ine selektovanog otpada i pozitivne efekte koji iz toga

»

Evaluacija projekta u toku

Dvodnevnom posetom Užicu, krajem prošle nedelje, započeo je posao evaluacije rezultata i dostignuća našeg projekta, koji realizuje Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) iz Beograda. Evaluacija ima za cilj da sagleda projektne rezultate, oceni efikasnost i efektivnost njihovog ispunjenja, proceni mogućnosti održivosti projekta nakon njegovog završetka i da preporuke za unapređenje procesa koji je ovim

»

Novi korisnici projekta u Užicu!

Zahvaljuju?i nesumnjivoj aktuelnosti teme i sveprisutnoj potrebi za adekvatnijim odnosom prema komunalnom otpadu, find rezultati uvo?enja primarne selekcije otpada u školama su sve vidljiviji, a pozitivne reakcije sve brojnije. Kao rezultat toga, projektu su se u prethodnom mesecu priklju?ila 4 nova korisnika. Dom za decu i omladinu „Petar Radovanovi?“, Crveni krst Užice, De?iji vrti? „Poletarac“

»

Završna konferencija u Tuzli

Nakon punih 13 meseci realizacije, dosage projekat se polako privodi kraju, viagra dosage a sve?ana konferencija povodom njegovog završetka održana je 21. marta u Hotelu „Tuzla“ u ovom gradu severoisto?ne Bosne i Hercegovine.  Bila je to prilika da se u?esnicima i zainteresovanoj javnosti, predo?e najzna?ajniji efekti i rezultati projekta, što je i ura?eno od strane

»

Najava završne konferencije u Tuzli

Nakon punih 13 meseci realizacije, cost projekat se polako privodi kraju, erectile a sve?ana konferencija povodom njegovog završetka bi?e održana 21. marta u Hotelu “Tuzla” u ovom gradu severoisto?ne Bosne i Hercegovine. Bi?e to prilika da se u?esnicima i zainteresovanoj javnosti, symptoms predo?e najzna?ajniji efekti i rezultati projekta, što ?e uraditi sami njegovi akteri. U?esnicima

»

Uključivanje novih korisnika u Užicu

Dom u?enika srednjih škola Užice priklju?io se aktivnostima našeg projekta, capsule tokom januara meseca 2014. Sa smeštajnim kapacitetom od 130 u?enika koji poha?aju neku od 7 uži?kih srednjih škola, about it ve? uklju?enih u projekat od samog po?etka, Dom u Koštici uzima ravnopravno u?eš?e u projektu, doprinose?i ispunjenju zacrtanih ciljeva. Svakako jedan od najvažnijih jeste

»

Đački dnevnik sa eko-kampa “Tuzla 2014”

Poslednji dаn kаmpа, 12. jаnuаr 2014. Petog, i nа nаšu veliku žаlost, poslednjeg dаnа eko kаmpа, odmаh posle doručkа, usledilа je prezentаcijа menаdžerа projektа, Milošа Rodojevićа o  tretmаnа  otpаdа u Belgiji. Sаznаli smo dа postoje regije koje uopšte nemаju deponije, već se sаv otpаd nа rаzličite nаčine reciklirа ili spаljuje uz proizvodnju energije. Nаkon zаvršenog

»

PISMO UŽIČANIMA

PISMO UŽIČANIMA Utorak, 14. januar 2014. „Taj mali grad gdje su problemi veći nego kod nas u Tuzli. U ovom gradu gdјe su ljudi veliki, ne po fizičkom izgledu već po ljudskosti i ljepoti. To je grad, po prijateljstvu i poštovanju drugih naroda i kulture, jedan od najvećih u Srbiji, pa čak i u našoj

»

Užički srednjoškolci otputovali na eko-kamp

D?n?s u 08:00 ??sov?, seek ekspedicij? od 22 putnik? krenul? je iz Užic? put Orm?nice (opštin? Srebrenik, approved u Bosni i Hercegovini), viagra approved k?ko bi uzel? u?eš?e n? petodnevnom ekološkom k?mpu koji se re?lizuje z? u?enike srednjih škol? Užic? i Tuzle, koji su ostv?rili n?jbolje rezult?te n? ekološkim kvizovim?, org?nizov?nim u 14 škol? uklju?enih

»

NAJAVA EKO KAMP TUZLA 2014

Prema aktivnostima zacrtanim u projektu „Primarna selekcija otpada u osnovnim i srednjim školama u Užicu i Tuzli“ projektni tim sa bosanske strane (JKP Komunalac Tuzla i CEE Tuzla) organizuje eko kamp radnog naziva „EKO KAMP TUZLA 2014“. U?eš?e na kampu stekli su u?enici srednjih škola iz Užica i Tuzle koji su na održanom eko kvizu

»

Ekološki kvizovi u užičkim srednjim školama

U intervalu od 11. do 13. decembra u uži?kim srednjim školama održani su ekološki kvizovi o reciklaži i primarnoj selekciji otpada, sales sa ciljem da se uporede znanja u?enika ste?ena na ekološkim sekcijama i da se najbolji me?u njima kvalifikuju za u?eš?e na ekološkom kampu „Tuzla 2014.“, online ?ija se realizacija planira u periodu od

»

Sproveden 1. monitoring primarne selekcije u užičkim školama

U sklopu projektnih aktivnosti realizovane su monitoring posete u svih 14 uži?kih škola u kojima se realizuje proces primarne selekcije otpada. Monitoring je sproveden u intervalu od 25. novembra do 13. decembra, visit web kojom prilikom je razgovarano sa školskim rukovodstvima, viagra buy zaposlenim radnicima, voditeljima ekoloških sekcija i ?acima, a sve u cilju dobijanja

»

Promocija projekta na sajmu Lokalne samouprave

Ovogodišnje učešće RRA Zlatibor na sajmu Biznis baza i Lokalne samouprave u hali I Beogradskog sajma iskorišćeno je za prezentaciju našeg projekta širem auditorijumu. Prezentacija je upriličena kao deo panel diskusije pod nazivom „Regionalno upravljanje otpadom u Zlatiborskoj oblasti“ koja je koncipirana kao prilika za razmenu informacija i iskustava, dva postojeća regionalna sistema za upravljanje

»

Druga emisija serijala Primarna selekcija otpada u školama

Prate?i realizaciju projektnih aktivnosti uradili smo, visit this site drugu u nizu, sildenafil emisiju u cilju promocije procesa primarne selekcije otpada u školama, sale tokom koje su predstavljeni dosadašnji rezultati, ostvareni tokom 10 meseci trajanja projekta. Emisija obra?uje razli?ite aspekte projektnih aktivnosti, po?ev od ekološkog kampa za osnovce koji je uspešno realizovan na Tari, preko svakodnevnog

»

Naš projekat prepoznat kao primer dobre prakse u magazinu „Yellow&Blue”

U okviru publikacije Regionalnog programa EU za podršku projektima prekograni?ne saradnje izme?u zemalja Zapadnog Balkana (CBIB+), click objavljen je ?lanak o aktivnostima, viagra 60mg rezultatima i efektima projekta „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli (SWL)“, koji predstavlja primer dobre prakse i inovativnosti na podru?ju prekograni?ne saradnje. ?lanak možete pogledati ovde.

»

Prvi rezultati primarne selekcije otpada u užičkim školama

Nakon 4 meseca kako je uveden sistem primarne selekcije otpada u školama u Užicu, help u prilici smo da objavimo prve fazne rezultate koji ovaj proces i kvantitativno opisuju. Naime, shop od trenutka kada su prve kante postavljene u školama (polovina maja), preko nabavke kamiona (avgust) i njegovog stavljanja u pogon, pa sve do nabavke

»

Kamion autopodizač stigao u Užice

Nakon višemese?ne procedure javne nabavke, look u Užice je stigao kamion autopodiza?, order namenjen za transport kontejnera od 5 i 7 m³ koji ?e se puniti otpadom iz 14 uži?kih škola koje u?estvuju u projektu uvo?enja primarne selekcije otpada. Na ovaj na?in su kompletirani infrastrukturni preduslovi da sistem u potpunosti zaživi i to na samom

»

Kontejneri ispred užičkih škola

Sa po?etkom nove školske godine, visit this site uži?ke osnovne i srednje škole dobile su po jedan ?eli?ni kontejner za odlaganje otpada, and koji se prikuplja putem plasti?nih kanti postavljenih unutar školskih objekata. Na ovaj na?in se obezbe?uje skladištenje prikupljenih sirovina do trenutka dok se kontejneri ne napune, abortion kada ?e ih preuzimati JKP Duboko

»

Đački dnevnik sa eko-kampa na Tari

Poslednji dan eko-kampa, 25. avgust 2013. Jutro smo započeli prezentacijom „Pozitivna iskustva u primarnoj selekciji otpada u Belgiji“ (Miloš Radojević, RRA), u kojoj smo videli dobre primere i shvatili da se sve državne strukture, čak i zakonski, moraju uklјučiti u ovaj proces, kao i da je bitno konstantno podizanje ekološke svesti od najmlađeg uzrasta. Potom

»

Najava eko-kampa na Tari

Od 21. – 25. avgusta 2013. ?e biti organiziran Eko-kamp za 28 u?enika iz 14 osnovnih škola iz Užica i Tuzle (po 2 najbolje plasirana u?enika na kvizu u svakoj školi) i 14 nastavnika, tadalafil iz svake škole po jedan. Predvi?eno je da kamp za osnovce bude održan, pharmacy u hotelu Beli bor na Tari,

»

Serijal emisija na temu primarne selekcije otpada u školama

Nakon 6 meseci trajanja projekta uradili smo prvu u nizu emisija koje prate projektne aktivnosti, this web afirmišu?i proces primarne selekcije i njegove aktere u uži?kim školama. Na ovaj na?in želimo da podelimo rezultate, do kojih smo došli, sa svojim sugra?anima, ali i sa širom društvenom zajednicom  i svim zainteresovanim stranama. Naredne emisije ?e biti

»

Promnotivno-edukativni spot “Može svako, jer je lako”

U okviru promotivno-edukativnih aktivnosti Projekta, cheap završena je izrada video spota koji ima za cil? da promoviše primarnu selekciju otpada u školama dva grada. Namera autora ovog materijala bila je da u?enicima, ambulance ali i široj društvenoj zajednici približi proces primarne selekcije otpada, objasni njegovu neophodnost i uveri ih da za njegovu primenu nije potrebno

»

Ekološki kvizovi u užičkim i tuzlanskim osnovnim školama

4. juna U Osnovnoj školi „Slobodan Sekuli?“ održan je prvi u nizu ekoloških kvizova o reciklaži i primarnoj selekciji otpada, information pills predvi?enih za u?enike 7 osnovnih škola u Užicu, viagra order koji poha?aju ekološke sekcije. Toga dana se takmi?ilo 12 u?enika u 6 parova, no rx kroz kviz koji je osmišl?en u vidu prezentacije,

»

Tuzlanski nastavnici u poseti kolegama u Užicu

Prethodnog vikenda Užice su posetili nastavnici iz Tuzle, pills voditel?i ekoloških sekcija za ?ake osnovnih i srednjih škola ukl?u?enih u projekat primarne selekcije. Poseta je rezultat inicijative samih prosvetnih radnika koji su poželeli da se upoznaju sa kolegama iz Užica, approved pre nego što zajedno odu na Taru, gde je planiran ekološki kamp za u?enike

»

Preuzete prve količine otpada iz užičkih škola

U petak 31. maja, shop tehni?ka služba JKP Duboko je organizovala preuzimanje prvih koli?ina primarno selektovanog otpada iz gradskih škola u Užicu. Prikupl?ene koli?ine su uredno preuzete od pomo?nog osobl?a 12 osnovnih i srednjih škola i odvežene u Centar za sekundarnu selekciju otpada Duboko, gde je izvršeno prethodno merenje, a zatim i finalno razvrstavanje prikupl?enih

»

Postavljene kante za primarnu selekciju otpada u užičkim školama

U osnovne i srednje škole u Užicu stigle su kante za primarnu selekciju otpada, treatment ?ime se ovaj proces i prakti?no uvodi me?u ?ake grada na ?etinji. Kante u ?etiri boje: žuta za pet ambalažu, remedy plava za papir, order zelena za limenke i tetrapak i braon za ostali otpad su ravnomerno raspore?ene po školskim

»

Elektrotehnička i Hemijske škola u Tuzli je spremna za uvođenje odvojenog sakupljanja otpada

U ponedjeljak 13.05.2013 održana je kreativna edukacija nastavnika Elektrotehni?ke i Hemijske škole, ailment koja je imala za cilj najavu uvo?enja odvojenog sakupljanja papira, medications plastike i aluminijskih limenki. Tom prilikom, there pored predavanja, u?enici ekološke sekcije prikazali igrokaz ‘Nije sav otpad sme?e’ koji je na kreativan na?in nastavnike upoznao sa ispravnim na?inom odvajanja sekundarnih sirovina.

»