Kako se projekat “Unaprjeđenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim područjima Bajine Bašte, Višegrada i Han Pijeska” bliži kraju sve su jasniji pokazatelji direktnog uticaja koji je postignut sprovođenjem projektnih aktivnosti.

Opština Bajina Bašta je dobila značajno tehničko unaprjeđenje u sistemu upravljanja otpadom koje se pored prikupljanja i tretmana većih količina otpada, a posebno suve selektovane komponente ogleda i u tretmanu otpada životinjskog porijekla.

U samom gradu je povećan kvalitet usluge prikupljanja selektovanog otpada, a proširenje područja sa koga se prikuplja otpad na teritorije seoskih mjesnih zajednica omogućava dugoročno čistiju životnu sredinu i u ruralnom području.

Uvođenje sistema selekcije otpada u opštinama Višegrad i Han Pijesak se uspješno privodi kraju, a projektni partneri iz BiH, koriste iskustva kolega iz Bajine Bašte, kako bi što lakše prebrodili početne probleme i lakše došli do boljih rezultata. 

Bajina Bašta će na osnovu jasnih ulaznih parametara koji se dobijaju iz uspostavljene pilot kompostane izraditi odgovarajući projekat za buduću kompostanu koja će i po kapacitetima i po tehnologiji odgovarati potrebama malog grada na desnoj obali Drine.