Projekat promoviše bolju saradnju između različitih aktera, inovativan je za oba partnera i uključuje razmjenu najboljih praksi u prekograničnom području.

Sprovođenjem ovog projekta doprinijeće se koordinaciji i saradnji u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije u vezi sa sistemom upravljanja hitnim intervencijama u slučaju požara, ostvariće se bolje upravljanje vatrogasnim sistemima u opštinama Rogatica i Bajina Bašta, poboljšaće se kapaciteti za sprječavanje, reagovanje i spašavanje u vanrednim situacijama u požarima u opštinama Rogatica i Bajinoj Bašti (Nacionalnom parku Tara) putem poboljšanja ljudskih kapaciteta, nadogradnjom tehničkih kapaciteta, razmjenom najboljih praksi i umrežavanjem, a sve to će doprinijeti održivom razvoju prekograničnog područja između Bosne i Hercegovine i Srbije“ , istakla je Zorana Bojovića, projektni menadžer. 

Takođe, nosioci projekta ističu da će se tokom realizacije projekta osnažiti ljudski kapaciteti Opštine Rogatica, Nacionalnog parka Tara, Opštine Bajina Bašta i relevantnih šumskih gazdinstava, obučiće se zaposleni u vatrogasnim jedinicama, šumskim gazdinstvima, kao i predstavnici upravnika zaštićenih područja i predstavnici civilne zaštite. Doprinos se očekuje i u jačanju kapaciteta vatrogasne službe za prevenciju i spašavanje.