Како се пројекат „Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска“ ближи крају све су јаснији показатељи директног утицаја који је постигнут спровођењем пројектних активности.

Општина Бајина Башта је добила значајно техничко унапређење у систему управљања отпадом које се поред прикупљања и третмана већих количина отпада, а посебно суве селектоване компоненте огледа и у третману отпада животињског порекла.

У самом граду је повећан квалитет услуге прикупљања селектованог отпада, а проширење подручја са кога се прикупља отпад на територије сеоских месних заједница омогућава дугорочно чистију животну средину и у руралном подручју.

Увођење система селекције отпада у општинама Вишеград и Хан Пијесак се успешно приводи крају, а пројектни партнери из БиХ, користе искуства колега из Бајине Баште, како би што лакше пребродили почетне проблеме и лакше дошли до бољих резултата.

Бајина Башта ће на основу јасних улазних параметара који се добијају из успостављене пилот компостане израдити одговарајући пројекат за будућу компостану која ће и по капацитетима и по технологији одговарати потребама малог града на десној обали Дрине.