Često postavljana pitanja - drugi set

Delegacije Evropske unije odgovorile su na drugi set pitanja koja su potencijalni aplikanti postavljali tokom Drugog poziva.

Corrigendum br. 1 na aplikacioni formular Srb-BiH Drugi poziv

Poštovani aplikanti, Ispravka br.1 odnosi se na ažuriranje Aplikacionog Formulara (Aneks 1 Vodiča za aplikante) iz Verzije 1 u Verziju 2. U prilogu ćete naći folder koji sadrži tri fajla: 1.  AF Alat za ispravku (transformacija…

Pitanja i odgovori Drugi poziv

Delegacije Evropske unije odgovorile su na pitanja koja su tokom Drugog poziva za predaju projektnih prijedloga postavljali potencijalni aplikanti. Pitanja i odgovore možede na?i ovdje. Pitanja i odgovori se tako?e nalaze u stalnoj rubrici…

Održani info-dani u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

U okviru Drugog poziva za predaju projektnih prijedloga na Prekograničnom programu Srbija – Bosna i Hercegovina, Zajednički tehnički sekretarijat, uz podršku Operativnih struktura i Delegacija EU u Srbiji i Bosni i Hercegovini, organizovao…

Korisni dokumenti i priručnici

Pored Vodiča za ispunjavanje aplikacionog formulara, evo još nekoliko korisnih dokumenata koji vam mogu biti od pomoći prilikom popunjavanja aplikacije: Pitanja i odgovore sa klarifikacionog sastanka održanog u Delegaciji Evropske unije…