Zajednička konferencija će biti organizovana kao deo Srbija – Bosna i Hercegovina prekograničnog projekta “Jačanje profesionalne edukacije u ruralnim sredinama”. Fokus konferencije će biti na edukativno integrativnom procesu, kao djelu globalne inkluzione strategije i prezentaciji novih razvojnih alata za smanjenje siromaštva u ruralnim područjima. Zajednička konferencija će biti organizovana u Šabcu 21.05.2014 godine u prostorijama Centra za strucno usavrsavanje, Nikole Tesle 1A, Letnjikovac

Nacrt agende možete naći ovdje

Konferencija??????????????????