Realizacijom 14. sastanka Projektnog tima iz Užica i eksternom monitoring posjetom, krajem aprila meseca, formalno je završen projekat „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli“. Tokom 15 mjeseci trajanja, sprovedeno je više različitih vrsta aktivnosti, medju kojima se izdvajaju edukativne i one tehničkog karaktera. Edukativne su bile usmjerene na učenike, zaposlene u školama i širu lokalnu zajednicu, dok su tehničke bile okrenute ka komunalnim preduzećima i samim školama u dva grada.

Kroz projekat smo podigli nivo znanja i svijesti o mogućnostima primarne selekcije medju 10.000 užičkih djaka i blizu 1.000 školskih radnika. Zatim smo postavili sistem primarne selekcije sa ukupno 270 kanti za odvojeno sakupljanje otpada i 14 kontejnera za njegovo privremeno skladištenje do trenutka odvoza specijalnim vozilom – kamionom autopodizačem, koji je takodje nabavljen kroz ovaj projekat.

Na kraju, ostvarili smo nekoliko raznorodnih rezultata, koji se mogu podijeliti na one finansijski mjerljive i one koji to svakako nisu. Blizu 25 t prikupljenih sirovina (58%-PET ambalaža, 25%-papir i karton, 15%-tetrapak i 2%-aluminijumske konzerve) i skoro 1.000 m³ uštedjenog deponijskog prostora, spadaju u one rezultate koji se mogu finansijski kvantifikovati. Sa druge strane, čitave generacije mladih sugradjana naučenih da drugačije tretiraju upotrebljene materijale predstavljaju kapital za buduća vremena i u finansijskom smislu su neprocjenjive. Na svima nama je da taj kapital umnožimo i adekvatno iskoristimo, prilikom koncipiranja novih načina upravljanja otpadom u gradu.

Projektni tim zahvaljuje svima koji su doprineli adekvatnoj realizaciji ovog projekta, iskreno vjerujući da će njegovi rezultati ostati još dugo na upotrebu i ponos ovog grada i njegovih stanovnika. Za to vrijeme, nastojaćemo da projekte sličnog karaktera realizujemo i u narednom periodu, kako bi proces primarne selekcije otpada zaživio u potpunosti i bez rezerve.

???????????????????????????????