Pitanja i odgovori Drugi poziv

Delegacije Evropske unije odgovorile su na pitanja koja su tokom Drugog poziva za predaju projektnih predloga postavljali potencijalni aplikanti. Pitanja i odgovore možede na?i ovde. Pitanja i odgovori se tako?e nalaze u stalnoj rubrici našeg…

Održani info-dani u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

U okviru Drugog poziva za predaju projektnih prijedloga na Prekograničnom programu Srbija – Bosna i Hercegovina, Zajednički tehnički sekretarijat, uz podršku Operativnih struktura i Delegacija EU u Srbiji i Bosni i Hercegovini, organizovao…

Korisni dokumenti i priručnicia

Pored Vodiča za ispunjavanje aplikacionog formulara, evo još nekoliko korisnih dokumenata koji vam mogu biti od pomoći prilikom popunjavanja aplikacije: Pitanja i odgovore sa klarifikacionog sastanka održanog u Delegaciji Evropske unije…

Održan drugi info-dan u Užicu

Drugi od ukupno četiri info-dana u okviru Drugog poziva za predaju projektnih prijedloga na Prekograničnom programu Srbija – Bosna i Hercegovina održan je 20.09.2011. u svečanoj sali opštine Užice pred oko 120 učesnika. Ostala dva…

Održan prvi info-dan u Šapcu

Dana 15.09.2011. u Šapcu, u Centru za stručno usavršavanje, održan je prvi u nizu info-dana na temu Drugog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga. Na info-danu u Šapcu prisustvovalo je više od 70 potencijalnih aplikanata koji će…

Svečana konferencija povodom objavljivanja Drugog poziva za prikupljanje projektnih predloga

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine u ulozi Operativne strukture za implementaciju programa iz okvira IPA komponente II (Prekogranična saradnja) u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, uz…