U nameri da se svim akterima projekta prezentuju rezultati do kojih se došlo tokom 15 meseci njegove realizacije, projektni tim je 13. maja organizovao sastanak na ovu temu, u prostorijama Tehničke škole u Užicu. Sastanku su prisustvovali predstavnici Užičkih škola (direktori i nastavnici biologije), uključenih u realizaciju projekta; zatim članovi gradskog veća Grada Užica, zaduženi za resore obrazovanja i rada javnih preduzeća; potom Školske uprave, uz čiju je podršku projekat sproveden; kao i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa Srbija-Bosna i Hercegovina, u okviru koga je projekat isfinansiran, ali i partnerskih organizacija koje su projekat realizovale – JKP Duboko, Udruženja nastavnika Opstanak i RRA Zlatibor.

Ispostavilo se da ostvareni rezultati nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim i da  je 90 minuta nedovoljno vremena da se iznesu sva mišljenja u vezi ove problematike. Pošto su cifre neumoljive, navodimo neke od najupečatljivijih: 14 škola sa ukupno 9.700 učenika i preko 1.000 uposlenika, za nepunu školsku godinu prikupilo je blizu 25t sirovina, koje su kroz proces reciklaže iskorišćene umesto da su odložene na deponijski prostor. Na ovaj način je ostvarena ušteda od 950 m³ deponijskog prostora, koji je u procesu izgradnje koštao približno 13 €/m³. Strukturu prikupljenih sirovina činile su: 58% PET ambalaže, 25% papira i kartona, 15% tetrapaka i 2% aluminijumskih limenki.

Kada govorimo o infrastrukturnom opremanju škola i komunalnog preduzeća, vredne pomena su nabavke: 1 kamiona autopodizaća; 14 metalnih kontejnera (5/7 m³); 270 plastičnih kanti (120/240 l) i 1,5 t PVC kesa neophodnih za neometano funkcionisanje sistema pražnjenja kanti.

Na kraju, ne i manje važno, projekat je imao jaku edukativnu komponentu, koja se oslikava kroz sprovedenih: 14 informativnih kampanja za sve Užičke škole, 14 ekoloških sekcija  sa preko 300 polaznika, 14 ekoloških kvizova sa preko 200 takmičara i 2 ekološka kampa sa 56 Užičkih djaka, koji su na njima učestvovali kao najbolje ocenjeni na kviz takmičenjima. Prijateljstva koja su se izrodila medju akterima kampova, nove ljubavi, ideje za novu saradnju i mnoštvo toplih i ljudskih priča, samo su potvrda da je projekat u potpunosti ispunio očekivanja i uloženi novac.

Sve to zajedno rezultiralo je činjenicom da je u 14 Užičkih škola uveden sistem primarne selekcije otpada, čija održivost zavisi isključivo od spremnosti pomenutih aktera da ga dalje razvijaju i unapredjuju. Što se tiče JKP Duboko, na sastanku se mogao čuti stav da će to regionalno preduzeće nastaviti sa redovnim odvoženjem selektovanog otpada iz škola i da je u te svrhe nabavljeno dovoljno kesa. Kada je reč o samim školama, direktori su izneli uverenje da nema nijednog razloga da se sa ovom aktivnošću ne nastavi i u narednim školskim godinama. Nastavnici biologije su izneli stav da će i u buduće nastaviti aktivno da edukuju djake, kada je reč o zaštiti životne sredine, sa posebnim akcentom na primarnu selekciju otpada. Gradski većnici su se obavezali da će svoje kolege u Veću, upoznati sa inicijativom koja je potekla sa ovog sastanka, a tiče se formiranja radne grupe na nivou Grada, sa zadatkom koncipiranja adekvatnog modela za unapredjenje trenutnog stanja primarne selekcije otpada u gradu. Školama učesnicama projekta, dodeljene su plakete o uspešno uvedenom sistemu primarne selekcije otpada, kao svojevrsni podstrek za njegovo dalje unapredjenje i održivost.

Ostaje nam da verujemo da će biti dovoljno snage, hrabrosti i volje u gradu Užicu, za pokretanje ovog pitanja. Ovaj projekat je dokazao dve stvari – prva, da ovakve inicijative imaju svoju finansijsku opravdanost i da nisu nužno skupe, druga – da ovaj grad ima dovoljno znanja i ekspertize da se ovim pitanjima adekvatno bavi. Hoćemo li nešto naučiti iz ovog projekta, ostaje da se vidi u vremenu koje je pred nama.

Projektni tim se i ovom prilikom zahvaljuje svima koji su uzeli aktivno učešće u projektnim aktivnostima: pomoćnim radnicima, učenicima, nastavnicima i direktorima u školama; angažovanima na poslovima prikupljanja, transporta i sekundarne selekcije u JKP Duboko, donatoru na finansijskoj podršci, a Zajedničkom tehničkom sekretarijatu na operativnoj pomoći.

Prezentacije korišćene na sastanku, možete preuzeti ovde i ovde.

Zajednicka_fotografija

Dovidjenja do narednog projekta!