Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), kao i sa opštinama Sremska Mitrovica i Loznica realizuju projekat SYSTEM sa ciljem da povećaju mogućnosti zapošljavanja kroz zajedničke aktivnosti na razvoju novih mehanizama za podršku samozapošljavanju, kroz primjenu novih metodologija u prekograničnom području BiH i Srbije, kroz primjenu zajedničkih programa, obrazovanje, prenos znanja kao i aktivnosti na podizanju svijesti o značaju poduzetništva.

Ovaj projekat omogućava da sistemski kreiramo podršku samozapošljavanju i kontinuirano radimo na poboljšanju uslova i kreiranju povoljnog poslovnog okruženja – istaknula je Azra Prašović, projektni menadžer.

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović ističe da Općina Novo Sarajevo implementacijom ovog projekta želi poslati jasnu poruku otvorenog i poželjnog partnera za saradnju. Ovaj projekat je u skladu sa strateškim ciljevima razvoja Općine i rezultat je pojačanih aktivnosti i opredjeljenja lokalne administracije za kreiranjem i korišćenjem dostupnih finansijskih sredstava iz EU fondova, kao i uspostavom dugotrajne saradnje sa lokalnim zajednicama na regionalnom nivou.