Пројекат промовише бољу сарадњу између различитих актера, иновативан је за оба партнера и укључује размену најбољих пракси у прекограничном подручју.

Спровођењем овог пројекта допринијеће се координацији и сарадњи у прекограничном подручју Босне и Херцеговине и Србије у вези са системом управљања хитним интервенцијама у случају пожара, оствариће се боље управљање ватрогасним системима у општинама Рогатица и Бајина Башта, побољшаће се капацитети за спречавање, реаговање и спашавање у ванредним ситуацијама у пожарима у општинама Рогатица и Бајиној Башти (Националном парку Тара) путем побољшања људских капацитета, надоградњом техничких капацитета, разменом најбољих пракси и умрежавањем, а све то ће допринети одрживом развоју прекограничног подручја између Босне и Херцеговине и Србије“ , истакла је Зорана Бојовића, пројектни менаџер.

Такође, носиоци пројекта истичу да ће се током реализације пројекта оснажити људски капацитети Општине Рогатица, Националног парка Тара, Општине Бајина Башта и релевантних шумских газдинстава, обучиће се запослени у ватрогасним јединицама, шумским газдинствима, као и представници управника заштићених подручја и представници цивилне заштите. Допринос се очекује и у јачању капацитета ватрогасне службе за превенцију и спашавање.