U periodu 28- 29. oktobra 2021. u Centru za stručno usavršavanje Šabac održani su sastanci stručnog tima projekta “3E”

Stručni timovi su u okviru ovih sastanaka analizirali sledeće teme:

  • analiza planitranih rezultata projekta i kako doći do istih- uloga stručnih timova
  • osnivanje i uloga Lokalnih partnerstava za zapošljavanje- situacija u Republici Srbiji i iskustvo iz Bosne i Hercegovine
  • mogućnosti za osnivanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Gradu Visoko
  • lokalni akcioni plan zapošljavanja- Grad Šabac
  • rad trening centra/trening jedinice
  • oprema potrebna za rad trening centra- trening jedinice i proces nabavki prema EU provilima i pravilima programa
  • izrada programa obuke za nezaposlena lica- pravila
  • procesa akreditacije obrazovnih programa u Republici Srbiji u okviru Agencije za kvalifikaciju
  • izrada programa obuke za trening centar u Visokom

 

Tokom ova dva dana učesnici stručne radne grupe projekta obišli su radionice za obuku za CNC i 3D štampu koje deluju u okviru Trening centra Šabac. U okviru praktičnog dela obuke pojašnjen je način i metode rada.

Na kraju radionice stručnom timu iz grada Visoko uručen je radni materijal koji može pomoći u formiranju lokalnog partnerstva za zapošljavanje i izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

 

Glavni cilj projekta “3E” je podrška zapošljavanju i povećanju mogućnosti zapošljavanja na području mačvanskog okruga u Srbiji i Zeničko- dobojskog kantona u Bosni i Hercegovini dok je glavni cilj sastanaka stručnih timova dva Grada u prenosu znanja i iskustava vezanih za osnivanje i rad lokalnih partenrstava za zapošljavanje, osnivanje i rad trening centra kao i razvoj obrazovnih programa za nezaposlena lica sa svrhom  sticanja i unapređivanja znanja i veština, a u cilju lakšeg pronalaženja posla.