U četvrtak, 1. 9. 2022. godine, u Bajinoj Bašti održana je završna konferencija u okviru projekta ,,Unapređenje upravljanja zaštitom od požara u prekograničnom području BiH i Srbije“.

Na završnoj konferenciji prisutnima su se obratili direktor JP ,,Nacionalni park Tara“, Dragić Karaklić i načelnik Opštine Rogatica, Milorad Jagodić. Održana je prezentacija o rezultatima i ciljevima projekta i upriličena je promocija sprecijalizovanih vatrogasnih vozila koje je JP ,,Nacionalni park Tara“ dobilo u okviru projekta.
Važno je napomenuti da projektno područje karakteriše visok stepen ugroženosti od šumskih požara – prema proceni rizika Republike Srbije iz 2019. godine, Nacionalni park Tara je najugroženiji deo Srbije od požara, a čine ga 80% šume. Područje Opštine Rogatica pokriveno je 55% šumama i opasnost od požara je velika. S toga su predstavnici NP Tara i Opštine Rogatica odlučili da se zajedno prijave za finansiranje sa ciljem da unaprede ljudske kapacitete za prevenciju i spasavanje, kroz posebno osmišljene treninge i radionice; povećanje tehničkih kapaciteta kroz nabavku vatrogasnih vozila i specijalne vatrogasne opreme; izrada planske dokumentacije (za NP Tara izrađena je procena rizika od šumskih požara i Operativni plan za vanredne situacije, a za Opštinu Rogatica je pripremljen Plan zaštite od požara), kao i podizanje svesti lokalnog stanovništva o prevenciji požara, kroz medije i promo materijal.
Pored Opštine Rogatica i NP Tara u realizaciju projekta su uključeni i Vatrogasna jedinica iz Rogatice, Šumsko gazdinstvo ,,Sjemeć“, Opština Bajina Bašta, Vatrogasna jedinica Bajina Bašta, Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Bajine Bašte i predstavnici civilne zaštite iz obe opštine.