Poslednja nabavka u okviru  projekta „Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom na teritoriji gradova Užica i Tuzle-BWL“, završena je dopremom utovarivača/grajfera u JKP “Duboko”.
Ova oprema biće korišćena u procesu prikupljanja kabastog otpada, čišćenja divljih deponija i ubacivanja otpada u mašinu za sitnjenje/šreder.
Sistem je sada tehnički opremljen u potpunosti (20 kontejnera, grajfer na auto-podizaču, šreder).