Последња набавка у оквиру пројекта „Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле-BWL“, завршена је допремом утоваривача/грајфера у ЈКП „Дубоко“.
Ова опрема биће коришћена у процесу прикупљања кабастог отпада, чишћења дивљих депонија и убацивања отпада у машину за ситњење/шредер.
Систем је сада технички опремљен у потпуности (20 контејнера, грајфер на ауто-подизачу, шредер).