V

U četvrtak 15. jula na malom brodu „Grizli“ na jezeru Perućac je održana završna konferencija projekta „Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim sredinama opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak“ .

Na završnoj konferenciji prisustvovali su pored tri komunalna preduzeća iz Opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak i predstavnici medija, lokalnih samouprava, projektnog tima i turističke organizacije. Ovo je bila prilika da se predstave rezultati projekta i ostvarene aktivnosti.

 Izabrana lokacija za završnu konferenciju je simbolična za ovaj projekat, jer predstavlja spoj Opština Višegrad i Bajina Bašta a ujedno i jedan od najvećih nerešenih problema u upravljanju otpadom jer se na slivu reke Drine nalaze deponije 17 opština i gradova koji uglavnom dolazi do jezera Perućac. Kroz ovaj projekat je nabavljena oprema za prikupljanje i odvoženje suvog otpada i doneta su sva neophodna akta za ove aktivnosti.

„Kroz ovaj projekat uspeli smo da se dodatno opremimo i da krenemo sa selektovanjem i odvoženjem smeća iz seoskih sredina u kojima do sada nismo radili ovaj posao. Nabavili smo 2 kamiona smećara, 2 traktora i 20 kontejnera od 5 kubika koji će moći kroz duži vremenski period u svim mesnim zajednicama da se koriste i 100 malih kontejnera od 1.1m2“, istakao je Ivan Marković, predstavnik JKP „12 Septembar“.

 Ušteda u vremenskom trajanju i smanjenju broja odvoženja kontejnera iz udaljenih područja će smanjiti troškove i povećati efiksnost rada komunalnih preduzeća.

„Opština Bajina Bašta je danas rekorder u Srbiji po procentu selektovanog otpada i želimo da ovaj procenat unapredimo kao i da damo primer i nastavimo sa dodatnim unapređenje upravljanja otpadom. Takođe, kroz projekat projektujemo kompostanu za biorazgradivi otpad i pokrećemo proces prikupljanja životinjskog otpada. Dobili smo jednu hladnjaču i jednu sečku (šreder) za drvnu masu koju ćemo odlagati na posebne lokacije. Naše preduzeće je prenelo dosadašnja iskustva partnerima iz Višegrada i Han Pjeska u uvođenju selekcije otpada i njihovom daljem kretanju“, dodao je Marković.

Poseban značaj imaće i  početak prikupljanja i selekcije otpada iz jezera Perućac koje će redovno prikupljati i organizovano selektovati zaposleni u JKP iz Višegrada.