У четвртак 15. јула на малом броду „Гризли“ на језеру Перућац је одржана завршна конференција пројекта „Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним срединама општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пјесак“ .

На завршној конференцији присуствовали су  поред три комунална предузећа из Општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пјесак и представници медија, локалних самоуправа, пројектног тима и туристичке организације. Ово је била прилика да се представе резултати пројекта и остварене активности.

 Изабрана локација за завршну конференцију је симболична за овај пројекат, јер представља спој Општина Вишеград и Бајина Башта а уједно и један од највећих нерешених проблема у управљању отпадом јер се на сливу реке Дрине налазе депоније 17 општина и градова који углавном долази до језера Перућац. Кроз овај пројекат је набављена опрема за прикупљање и одвожење сувог отпада и донета су сва неопходна акта за ове активности.

„Кроз овај пројекат успели смо да се додатно опремимо и да кренемо са селектовањем и одвожењем смећа из сеоских средина у којима до сада нисмо радили овај посао. Набавили смо 2 камиона смећара, 2 трактора и 20 контејнера од 5 кубика који ће моћи кроз дужи временски период у свим месним заједницама да се користе и 100 малих контејнера од 1.1м2“, истакао је Иван Марковић, представник ЈКП „12 Септембар“.

 Уштеда у временском трајању и смањењу броја одвожења контејнера из удаљених подручја ће смањити трошкове и повећати ефиксност рада комуналних предузећа.

„Општина Бајина Башта је данас рекордер у Србији по проценту селектованог отпада и желимо да овај проценат унапредимо као и да дамо пример и наставимо са додатним унапређење управљања отпадом. Такође, кроз пројекат пројектујемо компостану за биоразградиви отпад и покрећемо процес прикупљања животињског отпада. Добили смо једну хладњачу и једну сечку (шредер) за дрвну масу коју ћемо одлагати на посебне локације. Наше предузеће је пренело досадашња искуства партнерима из Вишеграда и Хан Пјеска у увођењу селекције отпада и њиховом даљем кретању“, додао је Марковић.

Посебан значај имаће и  почетак прикупљања и селекције отпада из језера Перућац које ће редовно прикупљати и организовано селектовати запослени у ЈКП из Вишеграда.