Prvi trening, od dva koliko je predviđeno za zaposlene u gradskoj upravi Užica, održan je 18. avgusta sa namerom da se o upravljanju kabastim otpadom razgovara među strukturama koje kreiraju i prate sprovođenje javnih politika u ovoj oblasti.

Trening je za cilj imao upoznavanje učesnika sa planovima BWL projekta, međusobno informisanje o izazovima koji karakterišu ovaj zasebni tok otpada, ali i definisanje mera koje treba da obezbede uspostavljanje održivog sistema, u ovoj oblasti.

Zaključci sastanka bi se mogli sažeti u četiri ključne stvari:

– imenovati nadležni organ koji će koordinirati i sinhronizovati sve aktivnosti u sektoru upraljanja otpadom (što je ujedno i zakonska obaveza);

– formirati trajnu radnu grupu koja će se baviti unapređenjem sistema upravljanja otpadom u gradu Užicu;

– pristupiti izradi Lokanog plana upravljanja otpadom, jer je prethodni istekao;

– pristupiti izradi posebne Odluke o upravljanju opadom i na taj način ovu temu izdvojiti iz sveobuhvatne Odluke o komunalnom uređenju.

U kojoj meri će donosioci odluka i kreatori javnih politika u Gradu, poslušati i sprovesti ove zaključke, u istoj meri ćemo svedočiti i prvim sistemskim unapređenjima u oblasti upravljanja otpadom.