Jedna od prvih aktivnosti realizacije projekta je bila organizacija Otvarajuće konferencije u Sarajevu 17.07.2021. godine, kako bi se ciljna grupa projekta, ali i šira javnost upoznala sa aktivnostima projekta STEPin koji će trajati do 18.08.2022. godine. Eminentni predavači poput, prof.dr.sc. Mirsad Muftić, Kada Delić – Selimović, Tomislav Cvitanušić i drugi, su uz svoje dugogodišnje iskustvo i na praktičan način prikazali sve aspekte relevantne za problem zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama, te tokom Q&A sesija razgovarali sa učesnicima konferencije.

„Za Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine realizacija STEPin projekta predstavlja nastavak naših prethodnih napora da obezbijedimo svima jednake uslove da se bave sportom. Dosadašnja istraživanja su pokazala da ono što najviše nedostaje u Bosni i Hercegovini i Srbiji je upravo edukovan kadar koji će raditi sa osobama sa poteškoćama u sportu. Stoga STEPin projekat ima za cilj da obezbijedi nova znanja i praktične savjete za sve one koji posjeduju iskustvo u radu sa osobama sa poteškoćama u sportu, a posebice za one koji do sada nisu imali priliku da se edukuju u ovom polju a rade ili bi voljeli raditi sa osobama sa poteškoćama u sportu. Znanje je moć i današnje preneseno znanje i iskustvo vrhunskih stručnjaka će zasigurno pospiješiti sport osoba sa poteškoćama“, poručila je Aela Ajdinović, STEPin projekt menadžer Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Naposljetku, učesnicima su predstavljene aktivnosti STEPin projekta, sa posebnim akcentom na pokretanje STEPin platforme, koja će pružati mogućnosti učešća na online edukacijama, a koje će biti posebno kreirane za potrebe zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama. Pored online edukacije, organizovat će se i praktične edukacijske sesije sa fokusom na vještine i znanja potencijalnih međunarodnih klasifikatora. Učesnici edukacije će dobiti priliku da prisustvuju trening sesijama međunarodnih klasifikatora u Srbiji i Bosni i Hercegovini.