Održana radionica u Užicu u organizaciji ZTS-a

Dana 25.04.2012. u Užicu, visit this site u sve?anoj sali Gradske ku?e, održana je prva u nizu jednodnevnih radionica za potencijalne aplikante na temupripreme projektnog predloga. Na radionici u Užicu prisustvovala su 72 potencijalna…

Projekti koji su dobili donaciju u Prvom pozivu Programa

Na EuropeAid stranici objavljena je lista projekata koji su u Prvom Pozivu Programa dobili donaciju. Za više informacija posetite EuropeAid stranicu: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=128806 Listu…

Oglas za poziciju-Šef JTS-a

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u skladu sa ugovorom o donaciji Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija traži kvalifikovanog kandidata za poziciju šefa ZTS-a u Užicu na grantu "Tehni?ka pomo? za sprovo?enje…

Radionica u Užicu u organizaciji ZTS-a

Poštovani potencijalni aplikanti, U okviru Prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina, Zajednički tehnički sekretarijat organizuje 25.04.2012. godine u Užicu jednodnevnu radionicu za pripremu projektnog predloga na kojoj…

Često postavljana pitanja - drugi set

Delegacije Evropske unije odgovorile su na drugi set pitanja koja su potencijalni aplikanti postavljali tokom Drugog poziva.