Objavljen Drugi poziv za prikupljanje projektnih predloga

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije iDirekcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine objavljuju: Drugi…

Zapisnik sa klarifikacionog sastanka u Sarajevu

Zapisnik sa klarifikacionog sastanka sa korisnicima održanog 03.02.2011. u Sarajevu u zgradi Delegacije Evropske unije dostupan je za konsultacije u sekciji Dokumenti/Ostali korisni dokumenti programskog vebsajta. Dokument možete preuzeti…

Oglas za poziciju - Programme Associate

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije u skladu sa ugovorom o donaciji Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija traži kvalifikovanog kandidata za poziciju PROGRAMME ASSOCIATE u Beogradu na grantu "Tehni?ka pomo?…

Most Important Cisco 210-065 Question Description With Accurate Answers

Cisco 210-065 Question Description : Implementing Cisco Video Network Devices (CIVND) Li Wenlu a little sitting, then and Mei Yi, have both resigned with the photos.Lang also got up to leave, Zhou Sheng handed over Cisco 210-065 Question Description…

High Quality Huawei H12-211 Practice Questions With 100% Pass Rate

Provides Huawei H12-211 Practice Questions Free, sometimes really idle, boring like driving around everywhere.The first time I am here, or with the girl looks like a small shadow together. But I did not know that at that time, and for the first…

Svečana ceremonija potpisivanja ugovora o donaciji i Forum za traženje partnera za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina i Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Zajednički tehnički sekretarijati Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina i Srbija – Crna Gora, uz podršku Kancelarije za evropske integracije Republike Srbije, Direkcije…