На конференцији су се представници медија и остали учесници упознали са реализованим пројектним активностима увођења примарне селекције отпада у 6.400 домаћинстава из Ужица и Тузле, о постигнутим резултатима који утичу на побољшање одрживог и еколошки  прихватљивог рада комуналних предузећа ових градова. Додатни фокус конференције је стављен на разматрање могућности унапређења управљања отпадом у Тузли и проширења оваквог система и на остала подручја у Тузланском кантону.

Пројекат је постигао следеће резултате:

Конципиран је и успостављен систем раздвајања отпада на месту настанка у Ужицу и Тузли у 6.400 домаћинстава, где је подељено 10.000 канти за амбалажни и мешани отпад, 600 компостера за управљање органским отпадом и постављен 141 контејнер за стаклени, амбалажни и мијешани отпад.

Унапређени су технички капацитети комуналних предузећа за одвојено сакупљање отпада на пројектној територији, набавком 2 камиона, пресе за балирање отпада и 3 контејнера од 7м³.

Организирањем 6 радионица за преко 50  запослених три ЈКП-а из Ужица и Тузле, који раде на прикупљању и транспорту комуналног отпада и на сортирању и балирању секундарних сировина, унапређени су кадровски капацитети комуналних предузећа за одвојено сакупљање и секундарни третман отпада.

Директним уручивањем комуналне опреме, непосредном едукацијом грађана на терену и одржавањем 15 јавних скупова за више од 600 учесника, развијен је и успостављен систем едукације за одвојено сакупљање комуналног отпада и кућно компостирање на пројектној територији.

Припремом и поделом великог броја промотивних материјала, као што су 15.000 инфо-лифлета, 600 брошура за компостирање, 11.000 налепница за комуналну опрему и промо-плакати, развијен је и успостављен систем промоције за одвојено сакупљање комуналног отпада и кућно компостирање на пројектној територији.

Након 9 месеци успостављања и функционирања целокупног система примарне селекције отпада, са циљем да се утврде потешкоће, у Ужицу и Тузли је проведен мониторинг новоуспостављених система у којем се обишло и додатно едуцирало око 2.000 домаћинстава. Мониторинг су вршили студенти Технолошког факултета из Тузле и ученици средњих школа из Ужица.

Реализирањем 2 опсежне медијске кампање, путем постављања разних билборда, видео материјалa, радио џинглова, објавама на разним медијима и друштвеним мрежама, локалне заједнице су упознате са концептом новоуспостављених система и активно се укључиле у процес.

Рализацијом пројекта, од јануара 2020. у Тузли је сакупљено 214 тона амбалажног отпада и 4,4 тоне стаклене амбалаже, а у Ужицу 217 тона рециклабилног отпада и 9,6 тона стаклене амбалаже, што је увелико допринело очувању и дужем трајању депонија ова два града.