Na konferenciji su se predstavnici medija i ostali učesnici upoznali sa realiziranim projektnim aktivnostima uvođenja primarne selekcije otpada u 6.400 domaćinstava iz Užica I Tuzle, o postignutim rezultatima koji utiču na poboljšanje održivog i okolišno prihvatljivog rada komunalnih preduzeća ovih gradova. Dodatni fokus konferencije je stavljen na razmatranje mogućnosti unapređenja upravljanja otpadom u Tuzli i proširenja ovakvog sistema i na ostala područja u Tuzlanskom kantonu.

Projekat je postigao sledeće rezultate:

Koncipiran je i uspostavljen sistem razdvajanja otpada na mjestu nastanka u 6.400 domaćinstava, u Užicu i Tuzli, gdje je podijeljeno 10.000 kanti za ambalažni i miješani otpad, 600 kompostera za upravljanje organskim otpadom i postavljen 141 kontejner za stakleni, ambalažni i miješani otpad.

Unaprijeđeni su tehnički kapaciteti komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada na projektnoj teritoriji, nabavkom 2 kamiona, prese za baliranje otpada i 3 kontejnera od 7m³.

Organiziranjem 6 radionica za preko 50  zaposlenih tri JKP-a iz Užica i Tuzle, koji rade na prikupljanju i transportu komunalnog otpada i na sortiranju i baliranju sekundarnih sirovina, unaprijeđeni su kadrovski kapaciteti komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje i sekundarni tretman otpada.

Direktnim uručivanjem komunalne opreme, neposrednom edukacijom građana na terenu i održavanjem 15 javnih skupova za više od 600 učesnika, razvijen je i uspostavljen sistem edukacije za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji.

Pripremom i podjelom velikog broja promotivnih materijala, kao što su 15.000 info-lifleta, 600 brošura za kompostiranje, 11.000 naljepnica za komunalnu opremu i promo-plakati, razvijen je i uspostavljen sistem promocije za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i kućno kompostiranje na projektnoj teritoriji.

Nakon 9 mjeseci uspostavljanja i funkcioniranja cjelokupnog sistema primarne selekcije otpada, sa ciljem da se utvrde poteškoće, u Užicu i Tuzli je proveden monitoring novouspostavljenih sistema u kojem se obišlo i dodatno educiralo oko 2.000 domaćinstava. Monitoring su vršili studenti Tehnološkog fakulteta iz Tuzle i učenici srednjih škola iz Užica.

Realiziranjem 2 opsežne medijske kampanje, putem postavljanja raznih bilborda, video materijala, radio džinglova, objavama na raznim medijima i društvenim mrežama, lokalne zajednice su upoznate sa konceptom novouspostavljenih sistema i aktivno se uključile u proces.

Ralizacijom projekta, od januara 2020. u Tuzli je sakupljeno 214 tona ambalažnog otpada i 4,4 tone staklene ambalaže, a u Užicu 217 tona reciklabilnog otpada i 9,6 tona staklene ambalaže, što je uveliko doprinijelo očuvanju i dužem trajanju deponija ova dva grada.