Поштовани,

У току је припрема ИПА III Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за следећу седмогодишњу финансијску перспективу 2021 – 2027. На самом почетку овог процеса замолили смо вас да нам помогнете попуњавањем упитника потребног за припрему SWOT анализе, једног од основних делова будућег програмског документа. У претходним месецима, Заједничка радна група  за програмирање радила је на изради и усвојила први нацрт Програмског документа који бисмо желели да вам представимо овом приликом и поново вас позивамо да дате свој допринос овом важном процесу давањем ваших предлога и предлоге за унапређење овог документа. Добро уочене и добро описане потребе доводе до боље дефинисаних активности за постизање циљева.

Молимо вас да прочитате први нацрт Програмског документа и пошаљете своје предлоге на доле наведену е-адресу. Такође охрабрујемо вас да ову поруку проследите свим појединцима и институцијама и/или организацијама, које би, по вашем мишљењу, могле допринети бољем разумевању потреба програмског подручја овог прекограничног програма њиховим активним учешћем у овом заједничком и транспарентан процес програмирања ИПА III. Сви достављени коментари и сугестије биће размотрени и разматрани током интернет састанка у јануару 2021.

Молимо вас да своје коментаре и сугестије пошаљете до 31. децембра 2020. на следећу е-адресу:

office@srb-bih.org

Хвала вам на доприносу, подршци и сарадњи .