U četvrtak , 28.studenog 2013. godine u Ekonomsko – trgovinskoj školi u Šapcu organiziran  je  sastanak  i radionica na kojima su sudjelovali: direktor škole Momčilo Pavlović, predstavnica Centra za istraživanje i edukaciju TIM iz Novog Sada Milica Novkov, predstavnici Caritas-a Šabac, profesori Ekonomsko – trgovinske škole i drugi stručnjaci angažirani  kao predavači u realizaciji obuka u okviru projekta “Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira  u okviru II poziva IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH, financiranog od strane Europske Unije iz pretpristupnih IPA fondova.

Koordinator projekta u Srbiji, Miroljub Nikolić, napravio je prezentaciju čitavog projekta, posebno naglašavajući ciljeve projekta i značaj obuka i podizanje kapaciteta i profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama.

Svrha samog projekta jeste realizacija stručnih obuka iz sedam različitih oblasti u cilju jačanja profesionalne edukacije i kapaciteta  odraslih u ruralnim sredinama.  Kako bi se obuke realizirale što kvalitetnije, predavači su imali prilike dobiti konkretne savjete i prijedloge kada je u pitanju edukacija odraslih od psihologa i psihoterapeuta Milice Novkov. Pored savjetodavne uloge, njen zadatak u projektu je definiranje metodologije rada, prilagodjavanje stručnog materijala programu obuke i priprema nastavnog plana, kao i priprema izrade priručnika sa obradjenim temama za svaku oblast u saradnji sa predavačima.

Predavači čije su obuke počele iznijeli su svoje utiske i sugestije u radu sa odraslima. Predstavnici Caritas-a Šabac izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ekonomsko-trgovinskom školom i njenim  predavačima na realizaciji projekta.

13by