U okviru publikacije Regionalnog programa EU za podršku projektima prekogranične saradnje izmedju zemalja Zapadnog Balkana (CBIB+), objavljen je članak o aktivnostima, rezultatima i efektima projekta „Uspostavljanje sistema primarne selekcije otpada u školama u Užicu i Tuzli (SWL)“, koji predstavlja primjer dobre prakse i inovativnosti na području prekogranične saradnje.

članak možete pogledati ovde.

Yellow&Blue magazin