Rezultati istraživanja o efikasnosti lokalnih mehanizama za unapredjenje položaja mladih, koje je realizovano u periodu jul – oktobar 2013. godine u 16 pograničnih opština i gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji,  predstavljeni su  28. novembra 2013 godine na konferenciji u Bijeljini.

“Komisije za mlade, koje su formirane u 90% opština i gradova u pograničnoj regiji Srbija-BiH, tokom dosadašnjeg djelovanja u većini slučajeva nisu uspjele da odgovre na potrebe mladih, niti da povećaju učešće ove populacije u procesu donošenja odluka u lokalnim zajednicama“, rekla je Vedrana Subotić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.

Rezultati istraživanja, koje je realizovano u okviru projekta „Mladi – najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, potvrdili su da su problemi mladih skoro identični u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Srednjoškolaci iz opština i gradova u pograničnoj regiji Srbija-BiH smatraju da su nezaposlenost, siromaštvo i nekvalitetan obrazovni sistem tri najveća problema sa kojima se ova populacija svakodnevno suočava.

Vanesa Belkić iz Centra za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR smatra da je potrebno „promijeniti fokus pažnje svih lokalnih aktera zaduženih za sprovodjenje omladinske politike i osmisliti efikasnije načine za uključivanje većeg broja mladih u svakodnevni rad lokalnih omladniskih servisa“.

Sredstva za realizaciju projekta, koji sprovode Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR iz Beograda, obezbjedila je Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – BiH.

Više informacija možete naći na web site Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj (lokalni i engleski jezik) i na web site CenTriR-a