Početkom godine uspešno je završena realizacija projekta “SAVE” koji je imao za cilj očuvanje biodiverziteta u slivu reke Drine sa naglaskom na zaštiti Pančićeve omotike.

Projekat je okupio eminentne stručnjake iz oblasti zaštite ove ugrožene vrste. Redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, Milan Mataruga bio je na čelu tima koji je vršio opsežne analize u okviru šumskog gazdinstva Rogatica. Direktnim metodama potpomognuta je prirodna obnova omorike na njenom prirodnom staništu.

Pančićeva omorika је endemit Balkanskog poluostrva, čija se prirodna staništa danas prostiru na uzanom području oko srednjeg toka rijeke Drine. Pančićeva omorika proglašena je zaštićenom 1955, a najviše je ugrožena zbog klimatskih promjena. Ono što zabrinjava je redukcija broja stabala, pa se može desiti da za pedesetak godina potpuno nestane.

Na web portalu WeBalkans.eu https://www.webalkans.eu/…/a-thirty-year-love-affair…/ možete pročitati tekst o pomenutom pojektu.