Почетком године успешно је завршена реализација пројекта „САВЕ“ који је имао за циљ очување биодиверзитета у сливу реке Дрине са нагласком на заштити Панчићеве омотике.

Пројекат је окупио еминентне стручњаке из области заштите ове угрожене врсте. Редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, Милан Матаруга био је на челу тима који је вршио опсежне анализе у оквиру шумског газдинства Рогатица. Директним методама потпомогнута је природна обнова оморике на њеном природном станишту.

Панчићева оморика је ендемит Балканског полуострва, чија се природна станишта данас простиру на узаном подручју око средњег тока ријеке Дрине. Панчићева оморика проглашена је заштићеном 1955, а највише је угрожена због климатских промјена. Оно што забрињава је редукција броја стабала, па се може десити да за педесетак година потпуно нестане.

На интернет порталу https://www.webalkans.eu/…/a-thirty-year-love-affair…/ можете прочитати текст о поменутом појекту.