Početna konferencija  projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu“  održana je  u  petak, 28. maja 2021. godine, sa početkom u 12 časova u hotelu „Srem“ u Sremskoj Mitrovici.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su : Ministarstvo prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske iz Banjaluke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banjaluke i Javnog istraživačkog instituta. zaštite i ekologije Republike Srpske iz Banjaluke. Realizacija projekta započeta je  5. aprila 2021. i trajaće 18 meseci. Ukupan budžet projekta je 516.938,13 EUR, a sufinansiranje EU (IPA) fonda 84,99% ili maksimalno 439.345,71 EUR. Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređenjem javne službe (administracija, sistem inspekcije i nadzora) koja se odnosi na upravljanje čvrstim otpadom i otpadnim vodama.

Konferenciju je otvorila Brankica Tabak, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine „Izuzetno mi je drago, jer verujem da će do oktobra 2022. godine biti  koristi od povećanja kapaciteta na mnogim nivoima, biće omogućen bolji rad jer tema otpada i upravljanje otpadom sa sobom nosi određeni nadzor što je ozbiljan posao , uključujući naše inspekcije, odeljenje koje je ovde u Sremskoj Mitrovici, za koje će mi se činiti da imaju najviše koristi i zadovoljstva da učestvuju u ovom projektu i daju svoj doprinos “, rekla je podsekretar Tabak.

Nakon toga, prisutnima se obratila Svjetlana Radusin, pomoćnica ministra za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. „Ovo je projekat od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, koji će omogućiti Republici Srpskoj da ojača institucije u javnom sektoru, a za nas je posebno važan jer su to dva medija koja tek počinju da se uređuju u RS, a to je upravljanje otpadom i otpadnim vodama.Kroz ovaj projekat dobićemo laboratoriju i mogućnost da  ojačamo naučnu instituciju koja se bavi naučnim radom u RS u ovoj oblasti zaštite životne sredine i Republičku inspekciju, a to su dve institucijе na koje se mi u Ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine oslanjamo u velikom delu svog rada “, rekla je gospođa Radusin.

Dragan Mijović, pomoćnik direktora, glavni republički inspektor za urbanizam, građevinarstvo i životnu sredinu Republičke uprave za inspekcijske poslove, Inspektorata Republike Srpske, istakao je tom prilikom „Ovaj projekat neće samo doprineti nadogradnji kapaciteta javnih službi za upravljanje otpadom u prekograničnom regionu, već će biti nastavak uspešne saradnje sa institucijama Pokrajinske vlade za institucije Republike Srpske. Očekujemo da će ovaj projekat, pored obezbeđivanja tehničke opreme za unapređenje rada inspekcijskih tela, kroz razmenu profesionalnih iskustava sa vojvođanskim kolegama u praksi omogućiti primenu zakona i doprineti podizanju svesti o značaju otpada upravljanje, posebno u prekograničnom regionu” naglasio je Mijović.

Prisutnima se na uvodnoj konferenciji obratio i Predrag Ilić, direktor Javne naučnoistraživačke ustanove Zavoda za zaštitu i ekologiju Republike Srpske. „Nažalost, IPA fondovi su često neiskorišćene mogućnosti u našoj zemlji, a mi se često ne usuđujemo ni da se prijavimo i učestvujemo, ali uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine imali smo i velike koristi od kojih je najveća u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da uspostave prvu laboratoriju za analizu opasnog otpada “.

 U ime vodećeg partnera  projekat je predstavio Nemanja Erceg, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, rukovodilac projekta. U drugom delu prezentacije projektnih aktivnosti  govorili su: Svetlana Topić, viši stručni saradnik za upravljanje otpadom u Ministarstvu prostornog planiranja, građevine i ekologije Republike Srpske, Banja Luka, Dragan Nikolić, inspektor u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove , Inspektorat Republike Srpske, Banja Luka i Predrag Ilić, direktor Javne naučno-istraživačke ustanove Zavoda za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka.