Na inicijativu Svetske federacije za mentalno zdravlje od 1992. godine 10. oktobar se obeležava kao Svetski dan mentalnog zdravlja u više od 100 zemalja sa ciljem podizanja svesti o problemima mentalnog zdravlja i pružanja veče potpore unapredjivanju mentalnog zdravlja.

Dan mentalnog zdravlja pruža priliku svima koji se bave mentalnim zdravljem da govore o svom poslu i o potrebnim koracima kojima bi mentalno zdravlje postalo jednako dostupno svima. Ovogodišnja tema Svetskog dana mentalnog zdravlja je „Živeti sa shizofrenijom“.

Najstarije bosanskohercegovačko udruženje korisnika usluga mentalnog zdravlja, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnom zdravlju „Fenix“ iz Tuzle ovim povodom je započelo celogodišnju promotivnu kampanju pod sloganom „Dan po dan za mentalno zdravlje“, koja je počela 10. oktobra.

Nekoliko aktivnosti je započelo tokom privih dana kampanje dok brojne druge slede u narednim mesecima.

Umetnička radionica

U petak, 10. oktobra, Udruženje Fenix je organiziralo umetničku radionicu u prostorijama Udruženja koju je vodio član udruženja, edukovan i iskusan umetnik, Adnan Sivić. Tokom radionice prezentirao je načine na koje je moguće izraziti kreativnost na jednostavan način: učio je prisutne osnovnim tehnikama crtanja i slikanja sa svakodnevnim, dostupnim pomagalima. Učesnici radionice su bili ohrabrivani da izražavaju svoje osećaje crtanjem na papiru u okviru grubo definisanih okvira.

Promotivne aktivnosti

U subotu, 11. oktobra, Udruženje Fenix organizovao je promotivni štand, na Korzu, u centru Tuzle. Ova aktivnost obeležena je dan nakon Svetskog dana mentalnog zdravlja kako bi se iskoristio vikend i kako bi se osigurala veća medijska pokrivenost dogadjaja usled predizborne tišine (izbori u BiH su održani 12. Oktobra).

Od 10.00 do 14.00 sati projektno osoblje i članovi Fenixa su delili promotivne predmete poput olovaka, kišobrana, majica, anti-stres loptica itd., kao i informativne materijale poput letaka, brošura itd., o temama vezanim za mentalno zdravlje, stigmu i shizofreniju. Ovim putem ostvaren je direktan kontakt sa preko 400 gradjana.

Najvažnije je da je gradjanima pružena mogućnost, kroz inovativnu postavku, da na direktan način osete kako je korisnicima usluga službi mentalnog zdravlja: na samom šetalištu sagradjen je kavez, sa dva zvučnika koji su puštali glasne zvukove i glasove koji su predstavljali zvukove halucinacija; unutar kaveza bila je drvena stolica na koju su gradjani mogli da sednu prilikom čega su im nudjene „tablete“ bez ikakvih dodatnih objašnjenja. Ideja je bila da se gradjanima ponudi da osete kako je biti osoba sa shizofrenijom i da vide kakvi su represivni uslovi, do nedavno, vladali na psihijatriji.

Smeštanje u kavez je svakako bila promišljena provokacija kojom se želelo senzitizirati ljude na probleme vezane za mentalno zdravlje kao i delovati na smanjenje stigme koja postoji prema korisnicima usluga službi mentalnog zdravlja.

Umetnička izložba

U ponedjeljak, 13. oktobra, u prostorijama Udruženja Fenix organizirana je izložba umetničkih radova sa radionice održane 10. oktobra pri čemu su izloženi i drugi radovi umetnika/edukatora/ člana Adnana Sivića. Izložba je otvorena do petka, 17. oktobra.

Sve organizovane aktivnosti, vezane za obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja, su bile uspešne, u smislu javnog učešća i medijske pokrivenosti, bez obzira na predizborne aktivnosti koje su privlačile većinu medijske paznje na sebe. članovi Udruženja i projektno osoblje predstavili su aktivnosti kampanje, Udruženje Fenix, projekt UPSTREAM II i doprinos Europske Unije u najvećoj mogućoj meri.

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? 336a 303a ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????