Naziv projekta : Prognozno-izveštajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona

07 Logo

Mera:  I.1/Ekonomski razvoj

Budžet: SRB 160, 234.40 & BIH 137, 645.00Total 297 879.4

Korisnici:  

Korisnik 1 – Poljoprivredna savetodavna stručna služba, Užice, Srbija

Korisnik 2 – Federalni zavod za poljoprivredu – Sarajevo, BiH

Partneri:

Partner korisnika 1  – Regionna razvojna agencija Zlatibor

Partner korisnika 2 – Sarajevska ekonomska razvojna agencija – SERDA

Trajanje projekta: 15 meseci

Opšti cilj: Doprinos unapredjenju konkurentnosti ključnih aktera u sektoru poljoprivrede projektnog područja za upotrebu zemlje kao ekonomskog, ruralnog i ekološkog resursa
Specifični cilj: Uspostavljanje inovativnog koncepta integrisane poljoprivredne proizvodnje u projektnom području bazirane na upotrebi IKT-a u prognozi i izveštavanju izmedju poljoprivrednih savetovaca i proizvodjača. 
Planirani rezultati:

1. Zainteresovane strane projekta upoznate sa modelima najbolje prakse u EU u oblasti prognozno-izveštajnog sistema.

2. Uspostavljen prognozno-izveštajni sistem u poljoprivredi.

3. Povećana svest poljoprivrednih proizvodjača o upotrebi informacija dobijenih iz prognozno-izveštajnog sistema.

4. Ciljeva i rezultati projekta promovisani.

Glavne aktivnosti:

1. Organizacija dvodnevne konferencije “Modeli najbolje prakse u EU u oblasti prognozno-izveštajnog sistema

2. Nabavka i instaliranje 20 poljoprivrednih meteoroloških stanica u Srbiji

3. Nabavka i instaliranje 15 poljoprivrednih meteoroloških stanica u Srbiji BiH

4. Nabavka i instalacija  prognozno-izveštajnog sistema u Užicu

5. Prikupljanje i punjenje informacija u postojeće baze podataka neophodne za efikasno funkcionisanje sistema

6. Izrada plana kampanje za podizanje svesti

7. Sprovodjenje kampanje za podizanje svesti

8. Nastupne posete u svim opštinama projektnog područja

9. Promocija rezultata i ciljeva u projeknom području

10. Organizacija finalne konferencije i evaluacija  projekta