Naziv projekta : Jačanje profesionalne edukacije odrsalih u ruralnim sredinama

Mera:  1.1./ Socijalna kohezija

Budžet: SRB € 137,068.25 & BIH € 123,764.11                        Total € 260,832.36

Korisnici:  

Korisnik 1 – Caritas Biskupske konferencije BiH, Sarajevo, BiH

69 caritas bih

Korisnik 2 – Caritas Šabac, Srbija

69 logo caritas sabac

Partneri:

Partner korisnika 1  – Opština Kreševo; Opština Kiseljak

Partneri korisnika 2 – Caritas Srbija; Grad Šabac

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Opšti ciljevi:

1. Jačanje socijalnih veza u ruralnim područjima

2. Sprečavanje društvene izolacije marginiliziranih ruralnih grupa: žena, mladih, starih

3. Revitalizacija i razvoj ruralnih područja

4. Borba protiv demografske redukcije ruralnih područja u pograničnom regionu

Specifični cilj: Ponuditi nove šanse za zapošljavanje ruralnim porodicama Centralne Bosne i Mačvanskog okruga kroz profesionalno obrazovanje odraslih

Planirani rezultati:

  1. Ponudjene nove profesionalne vještine ruralnih familijama kroz ciljanu pomo?
  2. Ruralne porodice povezane sa profesionalnim i društvenin mrežama u respektivnim oblastima kroz regionalnu razmjenu i lakši pristup informacijama

Lokalni donosioci odluka/javni akteri bolje informisani o inovativnim metodama za borbu protiv društvene isklju?enosti

Glavne aktivnosti

1. Izrada 7 funkcionalnih mapa i trening programa u 3 sektora: poljoprivreda (prerada bilja, pčelarstvo, domaća hrana), turizam (B&B, aktivnosti na otvorenom, turistički vodiči) i socijalne usluge (kućna njega)

2. Ordžavanje 14 vokacionih treninga (u poljoprivredi, turizmu i socijalnim uslugama)

3. nakon treninga: izrada 14 priručnika, izvještavanje, procjena

4. Posjeta 4 nacionalna Sajma poljoprivrede i turizma u BiH i Srbiji: Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Mostar

5. Regionalna prekogranična razmjena: Studijska posjeta pčelarima u Mačvi

6. Regionalna prekogranična razmjena: Zajednička radionica o preradi bilja u Fojnici.

7. Studijska posjeta Caritasu Linz: Kako stvoriti prilike za zapošljavanje za ranjive grupe

8. Organizacija Zajedničke prekogranične konferencije u Srbiji:  Inovativne metode borbe protiv društvene isključenosti.

9. Studijska posjeta Francuskoj: Regionalni pristup ruralnom zapošljavanju