U sklopu priprema za 3. poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Srbija – BiH , Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije kao operativne strukture Programa i Zajednički tehnički sekretarijat Programa , organizovali su, uz podršku Delegacija Evropske unije u Srbiji i BiH, dvije Radionice za potencijalne aplikante i jednu Radionicu za aplikante čiji projekti nisu predloženi za finansiranje.

Radionice za potencijalne aplikante su održane 06.02.2013.g. u Foči i 08.02.2013. g. u Kladnju, uz prisustvo 149 potencijalnih aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz BiH i Srbije.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim pravilima vezanim za Prekogranični program i kriterijumima za podnošenje prijedloga projekata. U drugom dijelu radionice predstavljena je metodologija upravljanja projektnim ciklusom i pristup logičkog okvira kao ključni procesi u pripremi kvalitetne projektne aplikacije.

Radionica o najčešćim greškama prilikom izrade aplikacija u dosadašnja dva poziva IPI CBC SER-BIH održana je 07.02.2013. g. u Višegradu, uz prisustvo 109 aplikanata – predstavnika različitih institucija, agencija, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica iz BiH i Srbije.

Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa najčešćim greškama vezanim za izradu i podnošenje prijedloga projekata. U drugom dijelu radionice predstavljene su evaluacione liste i kriteriji ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Prezentacije sa pomenutih radionica možete preuzeti ovdje (FočaVišegradKladanj), a u svrhu traženja partnera objavljujemo i spisak učesnika radionica u FočiKladnju Višegradu.

U toku narednih mjeseci potencijalni aplikanti će imati priliku da prisustvuju istim ili sličnim dogadjajima u programskom području što će blagovremeno biti najavljeno na web stranici Programa.

 

Galerija slika