Први тренинг, од два колико је предвиђено за запослене у градској управи Ужица, одржан је 18. августа са намером да се о управљању кабастим отпадом разговара међу структурама које креирају и прате спровођење јавних политика у овој области.
Тренинг је за циљ имао упознавање учесника са плановима БWЛ пројекта, међусобно информисање о изазовима који карактеришу овај засебни ток отпада, али и дефинисање мера које треба да обезбеде успостављање одрживог система, у овој области.
Закључци састанка би се могли сажети у четири кључне ствари:
– именовати надлежни орган који ће координирати и синхронизовати све активности у сектору упраљања отпадом (што је уједно и законска обавеза);
– формирати трајну радну групу која ће се бавити унапређењем система управљања отпадом у граду Ужицу;
– приступити изради Локаног плана управљања отпадом, јер је претходни истекао;
– приступити изради посебне Одлуке о управљању опадом и на тај начин ову тему издвојити из свеобухватне Одлуке о комуналном уређењу.
У којој мери ће доносиоци одлука и креатори јавних политика у Граду, послушати и спровести ове закључке, у истој мери ћемо сведочити и првим системским унапређењима у области управљања отпадом.