U okviru projekta “Zajedno za kulturni turizam”, više od 200 žena okupilo se na radionicama održanim u Sremskoj Mitrovici, Šidu i Inđiji. Cilj ovih radionica bio je edukacija učesnica o identifikaciji lokalnog nasleđa i njegovom povezivanju sa savremenim dizajnom, kao i proceni tržišnog potencijala ručno izrađenih proizvoda u kontekstu turističke ponude područja. Takođe, žene su imale priliku da nauče kako da brendiraju suvenire i promovišu ih na društvenim mrežama, s namerom da doprinesu razvoju lokalnog (kulturnog) turizma.

Naredne tri radionice planirane su u Bosni i Hercegovini, dok će kao finalni događaj biti organizovana izložba na kojoj će se predstaviti konačni rezultati projekta i rad učesnica.

Ovaj projekat, pokrenut pre godinu dana, ima za cilj da okupi žene na edukativnim programima, radionicama i info-sesijama, kako bi uz podršku stručnjaka razvile nove proizvode i promovisale ih u lokalnim turističkim organizacijama i umetničkim ateljeima. Takođe, deo projekta su i regionalne zanatske kolonije i prekogranična izložba, koje omogućavaju učesnicama da svoje proizvode predstave široj publici.

Projekat “Zajedno za kulturni turizam” realizuje se u pograničnom delu Srbije i Bosne i Hercegovine, na teritoriji 18 opština i gradova, sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja žena i promocije ručno izrađenih proizvoda kao turističkih atrakcija. Ovaj projekat sprovodi NALED u saradnji sa udruženjima Etno mreža i Bosanske rukotvorine, uz finansijsku podršku Evropske unije.

“Zajedno za kulturni turizam – Prekogranična saradnja za unapređeni socio-ekonomski razvoj i očuvanje tradicionalnih zanata” nastoji da revitalizuje stare zanate i tehnike domaće radinosti, vraćajući im ekonomsku i kulturološku vrednost, te podstiče mlađe generacije da se uključe u očuvanje kulturnog nasleđa putem kreativnih radionica.