Od 09. do 14. juna 2014. Godine Caritas BK BiH I Caritas Šabac organizovali su studijsku posetu Francuskoj . Ova studijska poseta organizovana u okviru projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ koji se realizuje u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – BiH, finansiranog od strane Evropske Unije.

Učesnici studijske posete su bili  predstavnici lokalnih samouprava na čijim područjima se realizuje projekat ( Šabac, Bogatić i Ljubovija u Srbiji i Fojnica, Kreševo i Kiseljak iz BiH),  službi za zapošljavanje i  predstavnici Caritasa Šabac i Caritasa BK BiH . Cilj posete je bio razmena iskustava lokalnih donosioca odluka, sticanje novih znanja na području ruralnog razvoja s naglaskom na  važnost  teritorijalnog pristupa.

Delegacija je bila smeštena u Centru za ekoturizam na jugu Francuske u mestu St Bernard Du Touve, u blizini gradova Grenoble i Chambery. Cilj centra je razvoj turizma ali i podizanje ekološke svesti.

Za vreme studijskog poseta učesnici iz BiH i Srbije su posjetili nekoliko organizacija, udruženja i firmi koje su aktivne u polju socijalnog ukjučenja i ekonomskog osnaživanja osoba  iz socoijalno ranjivih grupa.

Neke od njih su:

– ADRETS razvija i modernizuje javne usluge u ruralnim i planinskim zonama baveći se studijama, umrežavanjem i sl. Djelujući kao agencija koja ispituje potrebe konkretne lokalne zajednice Adrets  razvija projekte i aktivnosti na lokalnom nivou u skladu sa potrebama stanovništva i u saradnji sa institucijama.

-Socijalno preduzeće ALVEOLE koje je aktivno na području radnog uključivanja i ekonomskog osnaživanja osoba iz društveno ranjivih grupa delujući na području drvne industrije, ekoloških kuća i promociji eko građevina. Važan segment rada Alveole preduzeća su i stručne obuke namenjene osobama koje su nezaposlene duži vremenski period i onima koji žele da promene zanimanje.

– Udruženje Solid’ Art koje se takođe bavi radnim angažovanjem i ekonomskim osnaživanjem osoba iz društveno ranjivih grupa, razvijajući nove oblike lokalnog razvoja putem projekata na području poljoprivredne kroz proizvodnju vina kao putem proizvodnje raznih predmeta u umetničkoj radionici.

Svi učesnici su također posetili  udruženje La Marmitte des Adretsi jednu privatnu pekaru.Vlasnik pekare razvio je privatni posao ali također organizira i okupacionu terapiju za osobe sa mentalnim smetnjama.

Studijska poseta je završena posetom regionalnom parku prirode Chartreuse. Zaposleni u parku Chartreuse, koji pokriva područje od 60 mesnih zajednica sa oko 50.000  stanovnika, podstiču ekonomski razvoj stvaljanjem u prvi plan njihove  prirodne i kulturne potencijale, sa ciljem da sačuvaju zdravu životnu sredinu i opstanak ljudi koji tu žive.

Studiska poseta organizirana je zahvaljujući pomoći  mreže Savoir–Faire & Decouverte koja okuplja oko 150 preduzetnika  i zanatlija iz čitave Francuske. Glavne aktivnosti  su organizacije stručnih obuka za osobe koje žele da steknu nova znanja da bi pokrenuli sopstveni biznis.

12 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 24 23 21 20 19 17 16 15 14 13