Оперативне структуре Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 организују интернет радионице на тему Припрема предлога пројеката.

Радионице се организују у два термина:

  1. априла 2021. од 9:00 до 16:15 сати и
  2. априла 2021. од 9:00 до 16:15 сати.

Пријаву, којом исказујете вашу заитересованост за учешће у радионици, можете пронаћи на линку: ПРИЈАВА.

Потврду Ваше пријаве, уз техничке информације о начину приступања и методологији рада на радионици, добићете од особља Заједничког техничког секретаријата Програма (ЗТС) путем електронске поште са адресе office@srb-bih.org .

ЗТС задржава право да расподели учеснике радионице у два наведена термина у завиности од броја пријава. Потврда пријаве ће садржавати информацију о термину у оквиру ког ћете Ви учествовати на радионици.