Nacionalna služba za zapošljavanje i Caritas Šabac su potpisali Protokol o saradnji čiji je osnovni cilj zajednička podrška stručnom osposobljavanju, zapošljavanju i punoj socijalnoj integraciji nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe iz društveno ranjivih grupa.

Ovo je jedinstven primer uspostavljanje saradnje Nacionalne službe za zapošljavanje sa organizacijama nevladinog sektora.

Ideja o partnerstvu je nastala tokom realizacije projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizuje u okviru Drugog poziva IPA prekograničnog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.

U narednom periodu saradnja će se odvijati kroz organizovanje obuke za samozapošljavanje od strane Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ i pripremu zajedničkih projekata za konkurse koje će raspisivati Delegacija Evropske unije, a čiji će se ciljevi poklapati sa ciljevima Protokola o saradnji.

Protokol o saradnji NSZ1Protokol o saradnji NSZ2