Nacionalna služba za zapošljavanje i Caritas Šabac su potpisali Protokol o suradnji čiji je osnovni cilj zajednička podrška stručnom osposobljavanju, zapošljavanju i punoj socijalnoj integraciji nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe iz društveno ranjivih grupa.

Ovo je jedinstven primjer uspostavljanje suradnje Nacionalne službe za zapošljavanje sa organizacijama nevladinog sektora.

Ideja o partnerstvu je nastala tijekom realizacije projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“, koji se realizira u okviru Drugog poziva IPA prekograni?nog programa Srbija – Bosna i Hercegovina.

U narednom periodu suradnja će se odvijati kroz organiziranje obuke za samozapošljavanje od strane Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike projekta „Jačanje profesionalne edukacije odraslih u ruralnim sredinama“ i pripremu zajedničkih projekata za konkurse koje će raspisivati Delegacija Europske unije, a čiji će se ciljevi poklapati sa ciljevima Protokola o suradnji.

Protokol o saradnji NSZ1Protokol o saradnji NSZ2