Kao još jedna od zajedničkih aktivnosti projekta „Pčelarstvo – Aktivnost za budućnost“  u Goraždu je 23.01.2014.g. održana javna tribina na temu „Stanje i perspektive pčelarstva u BiH i Srbiji i prilagodjavanje zahtevima i standardima EU”. Uvodni referat je podnio prof. dr. Velija Katica sa Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva.

Poseta javnoj tribini je bila više nego očekivana sa preko 60 pčelara koji su pored rasprave na predloženu temu iskoristili prof. Katicu da postave pitanja o načinu postupanja sa njihovim pčelinjacima u ovom, za ovo godišnje doba, veoma toplom vremenu.

Doneseni su i zaključci koji će svojom realizacijom u mnogome pomoći razvoj pčelarstva  u našem regionu.

Tribini su prisustvovali i predstavnici Udruženja pčelara iz Prijepolja.

01-Januar- 2014 110 01-Januar- 2014 129 01-Januar- 2014 111