Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine, raspisuju konkurs namenjen srednjoškolcima iz Užica, Čajetine, Nove Varoši i Prijepolja za učešće na 2 trodnevna seminara, koji će biti organizovani u Srebrenici (6.-9. februar 2014) i na Zlatiboru (početak marta 2014).

Na konkursu će biti odabrano ukupno 16 učenika/ica, po četvoro iz svake gimnazije u gorenavedenim opštinama, koji će zajedno sa istom grupom vršnjaka iz Bosne i Hercegovine pohađati 2 seminara, sa ciljem osnaživanja kapaciteta mladih za identifikaciju problema i njihovo aktivno rešavanje u lokalnoj zajednici. Nakon pohađanja seminara, polaznici će sa svojim mentorima osmisliti i realizovati lokalne akcije u svojim opštinama.

Uslovi konkursa:

  • da učenici pohađaju gimnaziju u jednoj od sledećih opština/gradova (Užice, Nova Varoš, Prijepolje) ili srednju školu u Čajetini
  • da su učenici/ce punoletna lica
  • da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš za prelazak preko granice
  • da dobiju odobrenje najmanje jednog od roditelja za učešće na seminarima
  • da obavezno prisustvuju na oba seminara u Srebrenici i na Zlatiboru
  • da su voljni da nakon seminara učestvuju u realizaciji lokalnih akcija u svojoj opštini

Način prijave:

  • potrebno je dostaviti popunjenu prijavu, koju možete preuzeti ovde, e-mailom na: office@centrir.org najkasnije do 30.1.2014. do 17h.
  • kao potvrdu odobrenja od strane roditelja, dovoljno je navesti njihovo ime i kontakt telefon, jer će nakon preliminarnog odabira učesnika/ica oni biti kontaktirani, da bi se proverilo da li su upoznati sa prijavom za učešće na seminarima i da li se slažu sa time. Nakon toga će biti sačinjena konačna lista polaznika seminara i o njoj će svi kandidati biti obavešteni najkasnije 3.02.2014.

Organizator seminara snosi sve troškove (prevoz mini-busom, smeštaj, hranu, radne materijale) za sve učesnike seminara, zahvaljujući donaciji Evropske unije koja finansira projekat „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“. Ovaj projekat zajednički realizuju partnerske organizacije Centar za ravnomerni regionali razvoj- CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, kroz IPA program Prekogranična saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina. Sve škole su već upoznate sa realizacijom samog projekta, tako da će CenTriR zajedno sa lokalnim Kancelarijama za mlade opravdati izostanak iz škole svim odabranim učesnicima seminara.

Od potencijalnih učesnika/ica se očekuje da ponesu dobro raspoloženje i volju da sa vršnjacima iz regiona, kroz interaktivni rad usvajaju nova znanja i veštine, koje će potom nastojati da primene u svom daljem omladinskom aktivizmu u lokalnim sredinama iz kojih dolaze.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefone: 011 3240 143011 3240 143, 063 8129 119 ili e-mailom: milica.hrnjaz@centrir.org, kontakt osoba Milica Hrnjaz.

Više informacija možete naći na web prezentaciji Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR