Дошло је време да се и у Србији и Босни и Херцеговини развије концепт “Нула отпада” кроз пројекат “Општине са Нула отпада”, као и да се промовише управљање ресурсима пре управљања отпадом, односно смањење настанка отпада на његовом извору. Овај приступ захтева промену до сада стечених навика и културе живљења на прво место стављајући смањење коришћења материјала и енергије.

Пројектне активности се спроводе у шест пилот општина: Високо, Илијаш и Сарајево Центар у БиХ и Бајина Башта, Владимирци и Крупањ у Србији. За наведене општине у оквиру пројекта ће се креирати Акциони планови за нула отпада. Такође, стручњаци из ове области ће креирати инвестиционо – техничку документацију базирану на концепту нула отпада, те развити интерактивну ГИС мапу дивљих депонија у свакој општини. Овакве мапе ће увелико олакшати лоцирање депонија јавним комуналним предузећима, а пројекат ће додатно осигурати чишћење по једне депоније на подручју општина. Становништву пилот општина биће додељени сетови канти за одвојено прикупљање отпада, као и компостери за збрињавање органског отпада. Реализација ових активности припремиће тло за развој циркуларне економије и концепта нула отпада у прекограничном подручју, а пилот општине истаћи као „покретаче“ одрживог модела управљања отпадом у региону.

“Значај пројекта Општине са нула отпада огледа се у ширем утицају који ће произаћи из имплементације пројектних активности, а који ће усмерити решавање проблема у систему управљања отпадом ка концепту нула отпада и у коначници ка заједничкој транзицији ка циркуларној економији.“наводи Шејла Махмутовић, пројект менаџер.