У четвртак, 29.4.2021. у Тузли одржана је Конференција за медије, поводом почетка реализације пројекта „Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом, на територији градова Ужица и Тузле“ (БWЛ).

Медијима и осталим учесницима су се обратили: Звјездан Караџин, министар Министарства за просторно уређење и заштиту животне средине ТК, Мирела Уљић, помоћница Градоначелника Града Тузле, Драгољуб Стојадиновић, заменик градоначелнице Града Ужица, Адмир Бећировић, директор ЈКП-а Комуналац, Момир Миловановић, директор Регионалног центра за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице и Ђемила Агић, менаџерица за промоцију на БWЛ пројекту, Центар за екологију и енергију.

Конференција је имала за циљ да ширу јавност упозна са активностима и резултатима пројекта, да најави и појасни нови концепт управљања кабастим отпадом, који се пројектом успоставља на територији два града, као и да анимира локалне актере да узму активно учешће у успостављању и спровођењу новог система управљања кабастим отпадом.

Током дискусије, учесницима се обратио Славко Стјепић, шеф Службе цивилне заштите за Тузлу. Он је истакао значај овог пројекта и са аспекта цивилне заштите, јер илегално одложени кабасти отпад представља велики проблем током повећаних падавина и често је узрок поплавама. Обећао је да ће се ова служба радо укључити и подржати реализацију пројекта.

Маида Мехмедовић, предсједница МЗ “Горња Тузла“, исказала је своју заинтересираност за увођење системског решења управљања кабастим отпадом који ће бити прихватљивији за грађане и за ЈКП Комуналац.

Алма Бубић, службеник Града Тузла, навела је да дивље депоније са одложеним кабастим отпадом граду представљају проблем и да ће овај пројекат увести ред у овом сегменту управљања отпадом.