У склопу пројекта „Прекогранична мрежа природног наслеђа  – ЦБЦ Натуре НЕТ“ одржане су две радионице 27. маја 2021. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, у Арборетуму факултета.  Арборетум је заштићено природно подручје којим управља Факултет

На радионицама је присуствовало 20так учесника из различитих установа: Институт за шумарство, Шумарски факултет, ЈП „Војводинашуме“, Ловачка комора Србије, Комора инжењера шумарства Србије, ловиште „Сурчин“, Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда и неколико невладиних организација.

Прва радионица, под насловом „Одрживи туризам и заштита природе“  одржана je у преподневним часовима. Радионицу су одржала два предавача, др Александар Васиљевић и Александар Панић. Др Александар Васиљевић одржао је  предавање дедуктивног типа. Након тога,  Александар Панић из организације „Одбранимо реке Старе планине“ представио  је учесницима потенцијале и могућности еколошког туризма на примеру Старе планине у предавању индуктивног карактера.

У другом делу дана  одржана радионица под називом „Развој нових туристичких понуда“ у којој су учествовали као предавачи Никола Војиновић, дипл. инж. шумарства и Весна Шабановић, дипл. инж пејзажне архитектуре из Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда. Никола Војиновић је кроз иновативан начин упознао учеснике радионице са изазовима усклађивања ловног газдовања са другим људским активностима. У другом делу предавања изложио је  предлоге за превазилажење тренутних проблема  и начине даљег развоја туристичких понуда у складу са принципима одрживог развоја.  Весна Шабановић је указала на изазове у заштити природе у антропогеном окружењу и понудила алтернативна решења која могу бити обострано прихватљива.

Завршетком обе радионице је отворена дикусија учесника која је резултирала разменом идеја и анализом алтернативног приступа развоју туристичке понуде Србије у складу са заштитом природе.